Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Koledar izobraževanj

September 2023
28.9.-26.10.2023

Spoznale boste najučinkovitejše pristope vodenja sodelavcev, ki jih uporablja tudi vesoljska agencija NASA in resnično delujejo. Uspeh in učinkovitost zagotovljena!

Po končanem usposabljanju boste učinkovito vodile tim in:

 • uspešno motivirale zaposlene,
 • poznale umetnost vodstvenega komuniciranja,
 • imele res dobre medsebojne odnose z zaposlenimi in
 • dosegale cilje in rezultate na lažje načine.
Oktober 2023
November 2023
December 2023
Marec 2024
Maj 2024
Oktober 2024
September 2023

Nasilje v vzgojno-izobraževalnih zavodih je izredno pomembna in v tem času še posebej aktualna tema, ki se jutri lahko zgodi tudi vam.
Ste pripravljeni?

Vabimo vas, da se tudi vaš kolektiv združi ter poleg ničelne tolerance postavi močne temelje glede omenjene tematike.

Spoznale boste najučinkovitejše pristope vodenja sodelavcev, ki jih uporablja tudi vesoljska agencija NASA in resnično delujejo. Uspeh in učinkovitost zagotovljena!

Po končanem usposabljanju boste učinkovito vodile tim in:

 • uspešno motivirale zaposlene,
 • poznale umetnost vodstvenega komuniciranja,
 • imele res dobre medsebojne odnose z zaposlenimi in
 • dosegale cilje in rezultate na lažje načine.
Oktober 2023

Nasilje v vzgojno-izobraževalnih zavodih je izredno pomembna in v tem času še posebej aktualna tema, ki se jutri lahko zgodi tudi vam.
Ste pripravljeni?

Vabimo vas, da se tudi vaš kolektiv združi ter poleg ničelne tolerance postavi močne temelje glede omenjene tematike.

Kaj delodajalcem prinaša nov Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti?

 • bolj striktno vodenje evidenc prisotnosti z več obveznimi podatki v evidenci;
 • evidentiranje koriščenja odmora vseh zaposlenih;
 • obveznost posredovanja zaključene pisne evidence delovnega časa delavcu do konca plačilnega dne;
 • omogočanje vpogleda delavcu v tekočo evidenco delovnega časa vsaj 1x tedensko na zahtevo delavca;
 • višje globe v primeru neupoštevanja določil ZEPDSV do višine 20.000,00€.

Uspešno načrtovanje in izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu pripomore k vzpostavitvi kulture podjetja, v katerem se zaposleni počutijo dobro in z veseljem prihajajo na delo.

Zato je velika odgovornost tako na strani vodstva, projektne skupine, kakor tudi vsakega sodelavca, da pripomore k soustvarjanju pozitivne organizacijske klime.

Največji izziv delodajalcev pa ni zgolj v postavitvi načrta promocije zdravja, ampak v motiviranju zaposlenih k sami udeležbi.

Na webinarju vam bomo predstavili tudi kako zaposlene spodbuditi k aktivni udeležbi.

November 2023

Nasilje v vzgojno-izobraževalnih zavodih je izredno pomembna in v tem času še posebej aktualna tema, ki se jutri lahko zgodi tudi vam.
Ste pripravljeni?

Vabimo vas, da se tudi vaš kolektiv združi ter poleg ničelne tolerance postavi močne temelje glede omenjene tematike.

Zagotavljamo vam poglobljeno in praktično znanje na področju kadrovske pravne varnosti, in sicer:

 • kako do zakonito vzpostavljenih kadrovskih evidenc,
 • kako do dobro zastavljenih delovnopravnih aktov,
 • kako do urejenih personalnih map in
 • kako do zakonitih kadrovskih procesov.

Si tudi vi želite vzpostaviti kadrovsko področje in področje varstva pri delu brez tveganja glob inšpektorata?

Le celoviti pristop ureditve tega področja vam zagotavlja miren spanec.

Na webinarju vas bomo seznanili, kakšne so pristojnosti inšpektorjev in področja, ki so pogosto pod drobnogledom.
Z vami bomo delili primere iz prakse, opozorili vas bomo na pogosta delovnopravna tveganja ter podali vam bomo usmerite in priporočila za vzpostavitev kadrovske pravne varnosti pri delodajalcu.

December 2023

Nasilje v vzgojno-izobraževalnih zavodih je izredno pomembna in v tem času še posebej aktualna tema, ki se jutri lahko zgodi tudi vam.
Ste pripravljeni?

Vabimo vas, da se tudi vaš kolektiv združi ter poleg ničelne tolerance postavi močne temelje glede omenjene tematike.

Seznanili se boste s predpisi, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi letnega poročila.

Na webinarju bomo posebej izpostavili zakonske podlage za nastanek dokumentov, ki dokazujejo določene kadrovske postopke, ki jih pogosto preverja tudi Inšpektor za delo.

Posamezne dokumente bomo presojali tudi z vidika zakonodaje varstva osebnih podatkov.

Roki hrambe kadrovskih dokumentov so izjemno pomembni pri pretvorbi dokumentov v digitalni arhiv, kjer trajno hranimo le listine, predpisane s strani delovnopravne zakonodaje.

Opozorili vas bomo na bistvene poudarke in posebnosti pri sestavi zaključnega računa, ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

Marec 2024
Maj 2024

V letu 2024 udeležbo priporočamo vsem, ki ste licenco pridobili leta 2019 ali pa ste v tem letu opravljali dopolnilno usposabljanje.

Oktober 2024

V letu 2024 udeležbo priporočamo vsem, ki ste licenco pridobili leta 2019 ali pa ste v tem letu opravljali dopolnilno usposabljanje.