Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Usposabljanje za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019

zig_odpoved

Vsak, ki se je vključil v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), se mora vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega šesturnega usposabljanja.

Namen tega usposabljanja je, da udeleženci pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za izvajanje ukrepa EK, saj tovrstno kmetovanje zahteva bolj zahtevno specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu.

Obvezna brezplačna usposabljanja za leto 2019 so tako kot doslej razdeljena na:

     –    osnovno usposabljanje kmetije, ki so prvič vključene v ukrep EK in
     –    nadaljevalno usposabljanje vse ostale, ki so vključeni v ukrep EK.

Osnovno usposabljanje bo potekalo v dveh izvedbah na dveh lokacijah v Sloveniji in sicer v Ljubljani in Mariboru, v marcu 2020.

nadaljevalno usposabljanje bo potekalo v 30. izvedbah na 28. lokacijah v Sloveniji, od 21. februarja 2020 do 14. marca 2020.

V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16 z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep EK zmanjša.