Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Osnovno usposabljanje za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje, za leto 2020

Zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 tokrat izvajamo kombiniran način osnovnega usposabljanja (usposabljanje na daljavo, preko spleta in pošiljanje gradiv).

Usposabljanja se boste lahko udeležili na enega izmed spodaj opisanih načinov, ki vam bolj ustreza.

Spletnega usposabljanja se iz kakršnegakoli razloga ne boste udeležili.

 1. Po pošti boste prejeli gradivo.
 2. Po izvedenem spletnem usposabljanju vam bomo po pošti poslali povezavo do posnetka le-tega. Pričakujemo, da ga boste pogledali takrat, ko vam bo to ustrezalo in boste imeli možnost.
 3. Hkrati s poslano povezavo do posnetka, boste prejeli tudi potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju.

Spletnega usposabljanja se boste udeležili.

Usposabljanje bo potekalo v ponedeljek, 23. novembra 2020, od 12.00 do 17.00, na daljavo, preko spleta.

 1. Po pošti boste prejeli gradivo in navodila, kje na spletu bo potekalo spletno usposabljanje ter kako se vanj prijavite.
 2. Če boste prisotni ves čas trajanja spletnega usposabljanja, vam bomo potrdilo o uspešno opravljenem spletnem usposabljanju poslali po zaključenem usposabljanju, po pošti.

Do usposabljanja so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v Ukrep Ekološko kmetovanje.

V imenu kmetijskega gospodarstva se spletnega usposabljanja lahko udeleži posameznik, ki je vpisan(a) v Register kmetijskih gospodarstev in sicer:

 • nosilec kmetijskega gospodarstva ALI
 • njegov namestnik ALI
 • član kmetije ALI
 • oseba, ki je zaposlena na kmetijskem gospodarstvu (na info@monotro.si morate poslati pogodbo o zaposlitvi).

Če se spletnega usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, ali ste član pašne ali agrarne skupnosti, se to spletno usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. Zato se na spletno usposabljanje obvezno prijavite z obema številkama KMG-MID, kar je edina izjema za poslušanje spletnega usposabljanje za dva različna KMG-MIDa skupaj.

Program usposabljanja

 • izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (1 ura);
 • varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2 uri);
 • ekološko čebelarjenje (1 ura) ali ekološko semenarjenje (1 ura) ali trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);
 • ogled – predstavitev dobrih praks (2 uri).

Zgoraj navedeni tematski sklopi bodo predstavljeni na sledeči način:

KMG, ki uveljavlja plačilo za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin ali plačilo za čebelarjenje, bo v okviru obveznih 6 ur usposabljanja opravilo najmanj 1 uro usposabljanj s področja semenarjenja ali čebelarjenja.

V praksi to pomeni, da se zadnji del predavanj razdeli na tri predavanja – glede na interes udeležencev:

 • ekološko čebelarjenje (KMG, ki uveljavljajo plačilo za čebelarjenje),
 • ekološko semenarjenje (KMG, ki uveljavljajo plačilo za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin) in
 • trženje ekoloških pridelkov in izdelkov.
Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo na: