Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Osnovno usposabljanje za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje, za leto 2019

zig_odpoved

Za več informacij o usposabljanjih, prosimo, kliknite lokacijo na zemljevidu.

Na usposabljanju vas pričakujemo v terminu in na lokacijiza katerega ste/boste prejeli vabilo. 

Če vam termin ali lokacija usposabljanja, za katera ste prejeli vabilo, ne ustrezata, nas prosim pokličite in naredili bomo zamenjavo.

Do usposabljanja so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v Ukrep Ekološko kmetovanje.

V imenu kmetijskega gospodarstva se usposabljanja lahko udeleži posameznik, ki je vpisan(a) v Register kmetijskih gospodarstev in sicer:

 • nosilec kmetijskega gospodarstva ALI
 • njegov namestnik ALI
 • član kmetije ALI
 • oseba, ki je zaposlena na kmetijskem gospodarstvu.

S seboj prinesite:

 • veljaven osebni dokument,
 • številko KMG-MID,
 • potrdilo delodajalca o zaposlitvi; če ste zaposleni na kmetiji,
 • pisalo.

Program usposabljanja:

1. izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (1 ura);

2. varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2 uri);

3. ekološko čebelarjenje (1 ura) ali ekološko semenarjenje (1 ura) ali trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);

4. ogled – predstavitev dobrih praks (2 uri).

Zgoraj navedeni tematski sklopi bodo predstavljeni na sledeči način:

KMG, ki uveljavlja plačilo za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin ali plačilo za čebelarjenje, bo v okviru obveznih 6 ur usposabljanja opravilo najmanj 1
uro usposabljanj s področja semenarjenja ali čebelarjenja

V praksi to pomeni, da se zadnji del predavanj razdeli na tri predavanja – glede na interes udeležencev
:

 •   ekološko čebelarjenje (KMG, ki uveljavljajo plačilo za čebelarjenje),
 •   ekološko semenarjenje (KMG, ki uveljavljajo plačilo za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin ) in
 •   trženje ekoloških pridelkov in izdelkov.

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo na: