Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Zaposlovanje tujcev

Kdaj:

Cena:

Predavateljica:

trenutno ni razpisanega termina

178 € + DDV

Irena Kamenščak

Kdaj: trenutno ni razpisanega termina

Cena: 178 € + DDV

Predavateljica: Irena Kamenščak

Na seminarju bo predstavljen Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT).

Ločeno bodo obravnavani primeri zaposlovanja tujcev, ki se štejejo za državljan druge države članice EU ter tujcev, ki prihajajo iz tretjih držav.

Predstavljene bodo zakonske obveznosti delodajalcev, ki jih morajo izpolniti pred prihodom tujca v Slovenijo in začetkom opravljanja dela na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvisklepanje pogodbe o zaposlitve, pravila vključitve tujca v obvezna socialna zavarovanja ter način obračunavanja plače.

Prikazana bodo tudi pravila, ki se nanašajo na opravljanje dela na drugih pravnih podlagah – npr. sezonsko delo, napotitev delavcev na delo v Slovenijo, zastopniki družb,…
  1. Zakon o zaposlovanju in delu tujcev
  • splošno o ZZDT-1 in predlogu novega ZZSDT
  • splošno o pravilih pri zaposlovanju državljanom drugih držav članic EU / EGP in CH
  • splošno o pravilih pri zaposlovanju državljanov tretjih držav

  2. Zaposlovanje državljanov drugih držav članic EU
  • vidik trenutno veljavne zakonodaje in predlog nove ureditve
  • administrativne obveznosti v Sloveniji
  • sklenitev pogodbe o zaposlitvi
  • vidik obveznih socialnih zavarovanj in vidik dohodnine
  • posebnosti pri zaposlovanju državljanov drugih držav članic EU / EGP in CH

  3. Zaposlovanje državljanov tretjih držav
  • vidik trenutno veljavne zakonodaje in predlog nove ureditve
  • administrativne obveznosti v Sloveniji
  • vrste dovoljenj za zaposlitev / delo
  • postopek pridobitve dovoljenj za zaposlitve / delo
  • sklepanje pogodbe o zaposlitvi in vključitev v obvezna socialna zavarovanja
  • obračun in plačilo akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost pri plači
  • prekinitev pogodbe o zaposlitvi in vpliv na izdana dovoljenja za zaposlitev / delo
Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s pravili Zakona o zaposlovanju in delu tujcev in zanje pridobivajo dovoljenja za zaposlitve, urejajo ostale zakonsko zahtevane prijave, obračunavajo plače,…
Kdaj

Trenutno ni razpisanega termina.
Cena

178 € + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popusti
 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,
 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Maja Habjan, vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Faks: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si