Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

doc. dr. Tatjana Hajtnik

Doc. dr. Tatjana Hajtnik, že 30 let deluje na področju informatike.

Svoje strokovne izkušnje je nabirala tako v informatizaciji gospodarskih družb, javnem sektorju kot tudi v državni upravi.

Z oktobrom leta 2006 je prevzela vodenje Sektorja za elektronsko arhiviranje in računalniško podporo v Arhivu RS, kjer je med drugim zadolžena tudi za izvajanje določil Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (ZVDAGA) na področju elektronskega arhiviranja dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Redno izvaja, tako doma kot v tujini, strokovna predavanja s področjae-hrambe ter piše in objavlja strokovne članke s tega področja.