Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Podravska regija | Ptuj

Do usposabljanja so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v Ukrep Dobrobit živali.

V imenu kmetijskega gospodarstva se usposabljanja lahko udeleži le en posameznik, in sicer:

 • nosilec kmetijskega gospodarstva ALI
 • njegov namestnik ALI
 • član kmetije ALI
 • oseba, ki je zaposlena na kmetijskem gospodarstvu,

in je vpisan(a) v Register kmetijskih gospodarstev.

Srčno vas prosimo, da se usposabljanja udeležite v terminu, za katerega ste/boste prejeli vabilo.
V dvorani namreč ni zagotovljenih dodatnih stolov, skupine udeležencev pa so polne.

Na Ptuju bosta naslednji izvedbi:

 • sobota, 9. februar 2019, od 10.00 do 13.15,
 • sreda, 20. februar 2019, od 16.00 do 19.15.

Registracija udeležencev bo potekala od 9.30 do 9.50 (dopoldanski termin) oziroma od 15.30 do 15.50 (popoldanski termin). 
Prosimo, da se zglasite pravočasno.

Lokacija:

Grand Hotel Primus
Pot v Toplice 9
2250 Ptuj

Parkiranje:

Zadostno število parkirnih mest je na voljo pred stavbo.

S seboj prinesite:

 • veljaven osebni dokument,
 • številko KMG-MID,
 • potrdilo delodajalca o zaposlitvi; če ste zaposleni na kmetiji,
 • pisalo,
 • očala; če jih potrebujete,
 • osvežitev za odmor – vodo.

I. Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali (0,5 pedagoške ure)

 • Seznanitev udeležencev o pogojih pri izvajanju ukrepa dobrobit živali in zahtev glede paše goveda
 • Seznanitev udeležencev o najpogostejših napakah pri izvajanju ukrepa dobrobit živali (na osnovi Kataloga zmanjšanj plačil in izključitev)
 • Kaj pomeni »dobrobit živali« v govedoreji in kakšne so specifične zahteve po posameznih kategorijah (teleta, mlada živina, krave molznice, krave dojilje, pitanci)
 • Uveljavitev koncepta »Ena dobrobit« (One welfare) kot sestavni del koncepta »Eno zdravje« (One health)
 • Ukrepi za izboljšanje dobrobiti živali na govedorejski kmetiji
 • Ukrepi za izboljšanje odnosa med živaljo in rejci / skrbniki živali
 • Okoljski vidik vezan na zagotavljanje dobrobiti živali kot so:
  • zagotavljanje primernega in zadostnega prostora (ureditve hlevov, pašnikov, izpustov),
  • zagotavljanje primerne krme (za kategorijo govedi ustrezno krmo (kakovostno voluminozno in močno krmo)
  • stalen dostop do pitne vode,
  • preprečevanje vročinskega ali drugih oblik stresov,
  • zagotavljanje ustrezne mikro-klime v hlevu in na paši oz. v izpustu (kategoriji specifično mikro-klimo)
  • namestitev živali tako, da lahko izražajo vrsti in kategoriji specifično obliko naravnega vedenja
  • odsotnost bolezni, poškodb, bolečine, stresnih situacij, konfliktov med živalmi in v relaciji do skrbnikov živali
  • ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov kot so amonijak, metan,…

II. Pašništvo (0,5 pedagoške ure)

 • Management paše za različne kategorije in pasme goveda – izkoriščanje voluminozne krme na paši in razlike med pasmami (način in tehnika paše, čistilna košnja, vzdrževanje kakovostne travne ruše, zatiranje plevelov in strupenih rastlin na paši, spremljanje botanične sestave travne ruše in prirastov paše preko celotne pašne sezone…)
 • Prilagajanje paše goveda podnebnim spremembam (potrebni ukrepi / primeri dobrih praks iz tujine)
 • Ukrepi za preprečevanje erozij in izgube paše na pašnikih
 • Ureditev pašnikov in dostopnih poti za govedo (ureditev ograj, dostop do pitne vode – napajalna korita in pretok vode, mineralno vitaminskih dodatkov, zagotavljanje sence, nadstreškov za zaščito živali pred ekstremnimi vremenskimi pojavi, …)
 • Prikaz dobrih praks paše za različne kategorije goveda iz tujine (Irska, severna Irska, Švica, Baden-Wurtemberg)
 • Prednosti in slabosti skupne paše – predvsem paše na planinah
 • Reprodukcija živali na paši: nevarnosti in pomisleki glede prisotnosti bika v čredi živali na paši?
 • Zaščita živali na paši pred napadi zveri in podivjanih psov
 • Ugotavljanje dobrobiti živali na paši s pomočjo senzorskih aplikacij kot so senzorji za ugotavljanje počutja živali, aktivnosti in gibanja živali, telesne temperature,…) – predstavitev primerov dobre prakse iz Slovenije (projekt 2-ORG-COWS) in primerov iz tujine (Nizozemska – uporaba virtualne ograje, severna Irska – uporaba pedometrov, senzorjev z navigacijo (Avstralija),…) – inovativni koncept managementa paše

III. Predstavitev dobrih praks vezano na dobrobit govedi (1 pedagoška ura)

 • Predstavitev protokola za ocenjevanje (ugotavljanje) kakovosti počutja živali (Welfare Quality® Assessment Protocol for Cattle – http://edepot.wur.nl/233467)
  • Ugotavljanje čistosti živali in prostora kjer so živali nastanjene (za različne kategorije govedi)
  • Ugotavljanje kondicije živali za mlečne, mesne in kombinirane pasme v povezavi z dobrim počutjem in dobrobit živali
  • Ugotavljanje prisotnosti šepavosti pri govedu – predvsem pri molznicah in kravah dojiljah – vezano na dobro počutje in zdravje živali
  • Ukrepi za preprečevanje pojava šepavosti pri govedu (kot so strokovna korekcija parkljev, ureditev hlevov (ležalni boksi, hodniki in prehodi, krmilna miza, čakališče pred molziščem,…)
  • Ugotavljanje prisotnosti različnih sprememb na telesu kot so izguba dlake, prisotnost ran, oteklin, edemov, žuljev,…
  • Ugotavljanje prisotnosti vročinskega (temperaturno vlažnostni indeks na osnovi temperature, vlage, pretoka zraka kot rezultat mikro-klime v hlevu in zunaj hleva)) ali kakega drugega stresa in ukrepi za preprečevanje pojava stresnih situacij v čredi govedi (zračenje, ureditev hlevov, zagotavljanje zadostne svetlobe na posameznih območjih hleva, zmanjšanje prenatrpanosti z živalmi, povečanje komforta za živali v hlevu, v izpustih in na paši)
 • Praktični prikaz ocenjevanja zgoraj naštetih dejavnikov dobrega počutja živali s pomočjo video prikazov (slajdi + kratki filmčki) – sodelovanje vseh udeležencev
 • Predstavitev primerov dobrih praks vezano na ocenjevanje kakovosti počutja živali in inovativnih možnosti za nastanitev govedi (kompostni hlevi, Cow Garden hlevi, hlevi s tlemi, ki izboljšujejo počutje in komfort živali ter zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov) – predstavitev rezultatov mednarodnega projekta FreeWalk – »Razvoj ekonomsko zanimivih sistemov proste reje govedi, ki bodo izboljšali dobro počutje in zdravje živali, kakovost gnoja in bodo hkrati cenjeni s strani družbe«
 • Praktični prikazi spremljanja okoljsko-podnebnih parametrov v smislu izboljšanja počutja in dobrobiti živali preko celega leta – prikaz rezultatov mednarodnega projekta »Amazing Grazing ter bolj učinkovite porabe razpoložljivih resursov kot so krma, voda, prostori, živali (izboljšanja zdravja, plodnosti, dolgoživosti), oprema, delovna sila, znanje, finančna sredstva,….
 • Ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v govedoreji – možni ukrepi – predstavitev študije študentov zootehnike ter tujih raziskav
 • IZVEDBA kviza na temo dobrobiti in počutja živali (s pomočjo uporabe slikovnih prikazov in video posnetkov dobrih in slabih praks iz Slovenije in tujine) – sodelovanje vseh udeležencev (kviz bo služil za preveritev razumevanja podanih vsebin za vsako skupino posebej in kot dodatni input v sklopu tega izobraževanja).

IV. Pašništvo (0,5 pedagoške ure)

 • Zagotavljanje pitne vode (kvalitativno in kvantitativno)
 • Preprečevanje vročinskega stresa v poletnih mesecih
 • Reprodukcija pri živalih na paši (haremski pripust, plemenjaki, ločevanje živali po kategorijah)
 • Zdravstveno varstvo pašnega goveda
 • Paraziti ( razvojni krogi, preventivni ukrepi, zatiranje, koprološke preiskave,…)
 • Zaščita živali pred insekti (insekticidi, repelenti, aktualne bolezni, ki jih prenašajo insekti)

V. Ravnanje z živalmi (0,5 pedagoške ure)

 • Temeljne anatomske in fiziološke značilnosti pri govedu
 • Obnašanje in psihologija goveda
 • Načini reje v povezavi z obnašanjem živali
 • Ravnanje z živalmi (različne kategorije)
 • Transport goveda (osnovna pravila in zakonodaja)
 • Zakon o zaščiti živali pred mučenjem (prepovedano ravnanje, kaj je dopustno, kazni)
 • Smernice pri vzreji različnih kategorij živali (teleta, plemenska živina, pitanci, živali v proizvodnji)
 • Osnove porodništva pri govedu, pravilna pomoč rejcev pri porodih, higiena porodov in porodnih naprav, pripomočkov
 • Pomen in zagotavljanje kvalitativno in kvantitativno ustreznega kolostruma za teleta po porodu
 • Vpliv ostankov antibiotikov v mleku, kolostrumu na rezistenco
 • Sistemi napajanja telet, higiene opreme za napajanje, pogostost napajanja
 • Uporaba mlečnih nadomestkov za vzrejo telet
 • Pomen vzreje telet za pridobivanje kvalitetne plemenske živine
 • Različni načini vzreje telet (prednosti, slabosti)
 • Potrebe po hranilnih snoveh za različne kategorije govedi in v različnih fazah proizvodnje
 • Zagotavljanje ustrezne voluminozne in močne krme za različne kategorije govedi

VI. Preventivno zdravstveno varstvo govedi (1 pedagoška ura)

 • Zagotavljanje dobrega počutja živali (wellfare), temeljna načela
 • Preprečevanje in zmanjševanje nepotrebne bolečine in trpljenja živali
 • Znaki bolečine (opazovanje živali)
 • Bolezenski procesi na parkljih (povzročitelji, klinična slika, zdravljenje)
 • Pomen preventivne korekcije parkljev na stanje šepanja v reji
 • Sistematično spremljanje šepanja v reji (čredni pristop)
 • Prepoznavanje tipičnih znakov šepanja živali (preležanine, burzitisi, čiri na tarzalnem sklepu)
 • Najpogostejše in najpomembnejše kužne bolezni v rejah (bolezni dihal, prebavil, bakterijske, virusne in glivične bolezni)
 • Temeljna načela sistematičnega pristopa; preventive, zdravljenja in eradikacije bolezni v čredi (BVD, paraTBC, trihofitija, …)
 • Vpliv bolezni na dobro počutje živali
 • Zagotavljanje kvalitetnega življenjskega okolja živali in pomen dobre ventilacije, osvetlitve, udobnega ležišča in tal za dobro počutje živali
 • Biološko varnostni ukrepi na gospodarstvu
 • Preprečevanje in zatiranje škodljivcev (insektov in glodalcev) v objektih, kjer se redijo živali in v skladiščih, kjer se shranjuje krma za živali
 • Zagotavljanje kvalitetnih in zdravstveno neoporečnih živil živalskega izvora
 • Varna hrana, zahteve potrošnikov

Klemen Matk

Ivan Amon oziroma
Miran Ačko

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo na:

 • 0590 500 30 in
 • 0590 500 32.