Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

MOTIVACIJA 3.0 | Nedenarne oblike motiviranja in spodbujanja zaposlenih

Kdaj:

Cena:

Predavatelj:

trenutno ni razpisanega termina

198 € + DDV

Brane Gruban

Kdaj: trenutno ni razpisanega termina

Cena: 198 € + DDV

Predavatelj: Brane Gruban

Raziskave doma in v tujini kažejo, da sta pogosto »najšibkejši člen« v notranjih organizacijskih okoljih prav sistem nagrajevanja in motiviranja zaposlenih.

Sistemi nagrajevanja in motiviranja so upravičeno in nenehno predmet posebnega interesa, saj gre za strateško občutljivo področje v politiki organizacij. Razlog za tolikšen interes je razumljiv: uspešno upravljanje delovne uspešnosti, sistema nagrajevanja in motiviranja vodi k dobrim poslovnim rezultatom, višji produktivnosti, zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih.

Denarne spodbude so gotovo močni, vendar na žalost (ali na srečo!?) pogosto zelo kratkoročni spodbujevalci vedenja posameznikov. Če nagrajujete preveč radodarno, jemljete namreč iz žepa lastnikov ali davkoplačevalcev, če premalo, bodo ljudje nezadovoljni in utegnejo oditi.

Na seminarju bo predavatelj prisotnim predstavil številne aktualne dileme in vprašanja:

 • omejitve denarnega spodbujanja zaposlenih,
 • iluzije in zmote motiviranja,
 • vpliv vodenja in ravnanja z ljudmi na njihovo delovno uspešnost,
 • celovit pristop upravljanju delovne uspešnosti,
 • nagrajevanje po kompetencah in ne le rezultatih dela,
 • (prave) razloge za vse večjo nezavzetost zaposlenih,
Zlato pravilo nagrajevanja

“Plačajte ljudi dobro in pošteno, nato pa poskrbite, da takoj pozabijo na… denar!” – Alfie Kohn
 • inovativnost in odločnost sta naravna izzida, če ljudem omogočite notranjo motivacijo; slednja pa ne uspeva, če ljudi obravnavate kot neubogljive domače živali, osličke ali šnaucarje;
 • manj denarja (lahko) demotivira, več pa še zdaleč ne pomeni motivacije;
 • prevod za “ne dobim nagrade” je…biti kaznovan!?

 
Program izobraževanja


1. Uvodni razmislek

2. Izzivi iz okolja in vpliv na delovno uspešnost
 • globalni HRM problem št. 1: (ne)zavzetost zaposlenih?
 • kaj to je, kako se meri, finančni vplivi?
 • raziskave Gallup in SiOK
 • predpogoj: sposobnost lateralnega razmišljanja?

3. Upravljanje delovne uspešnosti (perf. management)
 • integralni model upravljanja delovne uspešnosti
 • merjenje in upravljanja del. uspešnosti (DU)
 • DU = Z x M: kaj vse vpliva na oba dejavnika?

4. M v enačbi DU= Z x M (motivacija): pasti, iluzije, paradoksi in zmote
 • modeli motiviranja: precej več kot le korenček in palica?
 • vloga kompetenc pri upravljanju DU
 • kako prepoznati (ne)motiviranost?
 • nedenarne oblike motivacije: ovire in spodbude

5. Vpliv vodij in vodenja ter ravnanja z zaposlenimi
 • model vodenja za večjo zavzetost (MBE)
 • terminator management se poslavlja?
 • kompetenčni profil vodje tretje generacije

6. Zaključek
 • dodatna literatura in čtivo

Dileme in vprašanja, ki jih naslavlja seminar:
 • pohvale obračajo, denar obrne?!
 • paradoksi nagrajevanja: ideali ne pomagajo?
 • nezavzetost zaposlenih: znak za resen preplah?
 • kaj vpliva na (ne) zavzetost zaposlenih?
 • kako jo meriti in kako upravljati?
 • motivacijski modeli in šole mišljenj (Mc Gregor, Coleman, Mc Clelland, WIS, Maslow)
 • motivacijski profil posameznika in del. mesta: skladnost?
 • kako prepoznati in odpraviti (ne)motiviranost?
 • denarne nagrade: kdaj delujejo motivacijsko in kdaj ne?
 • teorija življenskih interesov: model za ključne profile?
 • teorija izbire W. Glaserja
 • kaj o motivaciji (zares) menijo vodje in kaj sodelavci?
 • so rešitev res modeli kompetenc?
 • tradicionalni modeli nagrajevanja odpovedujejo? Zakaj?
 • nagrajevanje uspešnosti in vedenj (kompetenc)?
 • kultura rezultatnosti ali kultura povprečnosti?
 • kontroverznost normativnega in relativnega ocenjevanja (forced ranking)
 • nove metode razvoja ključnih kadrov in ključnih vodij
 • prisilna distribucija ocen pri letnih razgovorih: tveganja?
 • prisilno ali normativno ocenjevanje: neetičnost ali zgolj neokusnost ?
 • nagrajevanje glede na uspešnost: za in proti?
 • sistem nagrajevanja in odvisnost od poslovne strategije?
 • je status v org. hierarhiji (oligarhiji?) še vedno osnovno merilo nagrajevanja?
 • so ključni ljudje, neposredni vodje, usposobljeni za motiviranje sodelavcev?
 • zavzetost in ne zadovoljstvo zaposlenih?
 • model komuniciranja za vodje: večje jamstvo za zavzetost?
 • kako vzpostaviti zabavno delovno okolje?
 • veste kaj je dopamin? Čeprav ste celo odvisnik od..dopamina?
 • vpliv sloga vodenja: večplastna inteligenca (čustvena, socialna, klasična, politična)

Sprijazniti se bo treba z mislijo, da ljudi ni mogoče motivirati “od zunaj” in da je mogoče le prispevati k pogojem in klimi, da se bodo ti motivirali “od znotraj”. Podcenjevanje nefinančnih oblik nagrajevanja in motiviranja je v teh procesih precejšnja ovira, ki prav malo ali nič ne prispeva k prehodu od MORAM (prisila) do HOČEM (spodbuda). Na srečo stroka ponuja vse več celovitih rešitev upravljanja delovne uspešnosti sodelavcev, kjer v ospredju niso zgolj finančni mehanizmi spodbud, ampak modeli, ki se osredotočajo na “prava” vprašanja povezana z motivacijo zaposlenih, s tem kaj lahko storimo za zaposlene in ne s tem, kar “jim lahko storimo”.
Brane Gruban, ABC* je mednarodno akreditirani poslovni komunikator in sodi med najbolj izkušene slovenske strokovnjake za odnose z javnostmi, komunikacijski management, managersko svetovanje in coaching.

*Accredited Business Communicator
Seminar je namenjen:
 • direktorjem,
 • vodilnim delavcem,
 • managerjem,
 • kadrovskim delavcem in
 • vsem, ki vas tematika zanima.
Kdaj

Trenutno ni razpisanega termina.
Cena

198 € + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popusti
 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,
 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Maja Habjan, vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Faks: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si