Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

mag. Nada Čibej

Mag. Nada Čibej, magistrica zgodovinskih znanosti, direktorica Pokrajinskega arhiva Koper.

Od leta 2002 sodeluje v projektih informatizacije slovenskih javnih arhivov, med leti 2002 in 2008 je bila članica skupine za podporo razvoju aplikacije InfoArh, od leta 2008 je članica projektne skupine VISRAS v sistemu SIRA_net, od leta 2010 pa v projektnih skupinah za pripravo in izvedbo projekta e-ARH.si. Leta 2005 je imenovana kot predstavnica arhivov in stalna članica Slovenskega instituta za standardizacijo, tehničnega odbora (TC)/ Informatika, dokumentacija in splošna terminologija (IDT), od leta 2007 pa je tudi članica Strokovnega sveta SIST za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij.

Od leta 2004 aktivno sodeluje pri oblikovanju slovenske arhivske zakonodaje, med leti 2009 in 2011 je bila članica skupine za pripravo osnutka novele ZVDAGA, 2013 pa s strani pristojnega ministra imenovana za predsednico komisije za pripravo novele ZVDAGA. Po sprejetju ZVDAGA je bila imenovana kot predsednica skupine za pripravo podzakonskih aktov (UVDAG in Pravilnika o določitvi nadomestila stroškov uporabe, reproduciranja, restavriranja arhivskega gradiva).

S strokovnimi in znanstvenimi prispevki s področja arhivistike, zakonodaje, standardizacije in informacijskih tehnologij sodeluje na domačih in tujih posvetovanjih in simpozijih.