Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

doc. dr. Mitja Košir

Doc. dr. Mitja Košir je član in predstojnik Katedre za stavbe in konstrukcijske elemente na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Dodiplomski študij arhitekture je zaključil leta 2003, istega leta se je vpisal na podiplomski doktorski študij na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter doktoriral leta 2008. Trenutno predava s področji energijske učinkovitosti stavb, dnevne svetlobe, načrtovanja stavbnih ovojev, pametnih stavb in notranjega okolja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter na Zdravstveni fakulteti. Primarni fokus njegovega raziskovanja je področje dnevne osvetljenosti in toplotnega odziva stavb v povezavi z načrtovanjem visoko zmogljivih objektov. V tem kontekstu se osredotoča na načrtovanje in delovanje prilagodljivih stavbnih ovojev ter njihovega vpliva na toplotni in vizualni odziv stavb. V zadnjih letih je področje raziskovalnih interesov razširil tudi na področje klimatoloških bioklimatskih analiz povezanih s preteklo, sedanjo in prihodnjo energijsko učinkovitostjo stavbnega fonda.