Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

mag. Milan Torkar

Mag. Milan Torkar, mag. ekon. in mag teh. znanosti, izvedenec za ekonomijo – vrednotenje podjetij, cenilec za gradbeništvo, izvedenec in cenilec za stroje in opremo.

Ima preko 35 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v proizvodnji  ter kasneje  podjetniškega oz. poslovnega svetovanja. V večjem delu za večja podjetja v Sloveniji.

Zadnjih 25 let se osredotočeno usmerja  na vrednotenje nepremičnin, opreme in podjetij,  kot tudi sodnega izvedeništva in cenilstva iz teh področij. 

Je avtor v soavtorstvu dveh knjig/publikacij s področja vrednotenja nepremičnin, avtor več strokovnih člankov/prispevkov, član izpitne komisije pri RIC, predavatelj v izobr.institucijah, član nadzornih svetov podjetij,..