Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Mediacija v podjetju

Kdaj:

Cena:

Predavatelj:

trenutno ni razpisanega termina

178 € + DDV

Marko Iršič

Kdaj: trenutno ni razpisanega termina

Cena: 178 € + DDV

Predavatelj: Marko Iršič

Mediacija je še posebej primerna in uporabna metoda za reševanje sporov v podjetjih, saj omogoča razreševanje sporov v sodelovanju med sprtima stranema, ki sta zaposleni v istem delovnem okolju:

 • Ob koncu mediacije sta z izidom obe strani praviloma zadovoljni, saj spor razrešita na sporazumen način. Po drugi strani pa nerazrešeni spori med zaposlenimi negativno vplivajo tako na tiste, ki so v spor vpleteni, kot tudi na njihove sodelavce in podjetje kot celoto
 • Pogosta posledica nerazrešenih konfliktov med zaposlenimi je stres na delovnem mestu in odsotnost od dela zaradi obolenj, ki so posledice stresa
 • Poleg tega nerazrešeni konflikti prispevajo k slabšemu razpoloženju, zmanjšani motivaciji in nižji produktivnosti
 • Medtem ko razrešeni konflikti prispevajo k boljši delovni klimi in boljšim odnosom med sodelavci, posledično pa tudi k zmanjšanju stresa na delovnem mestu in izostankov zaposlenih, povečanju delovne motivacije, bolj spodbudnemu delovnemu okolju in na sploh k boljšemu delovanju podjetja
 • Mediacija se lahko uporabi tudi kot preventivno orodje, in sicer takrat, ko se kažejo šele zametki nastajajočega spora

Ozavestiti možnosti, ki jih mediacija prinaša podjetjem:

 • Preizkusiti vlogo mediatorja in nekaj mediacijskih tehnik.
 • Narediti analizo lastnega podjetja z vidika uporabnosti mediacije in njenih potencialnih koristi.</
I. Konflikt in njegovo ozadje
 • Opredelitev konflikta
 • Pogosti načini odzivanja na konflikt
 • Posledice konfliktov
 • Konkretni primeri konfliktnih situacij v podjetjih

II. Mediacija– učinkovita strategija za obvladovanje konfliktov v podjetju
 • Opredelitev mediacije in mediacije v podjetju
 • Področja mediacije v podjetju
 • Prednosti mediacije v podjetju

III. Mediacijska metoda
 • Načela mediacije
 • Vloga in lastnosti mediatorja
 • Temeljna pravila, smernice in koraki za  mediacijo
 • Postavljanje pravih vprašanj

IV. Mediacija in delovanje podjetja
 • Faze mediacije
 • Uvajanje mediacije v podjetje
 • Ko mediacija postane sestavni del podjetja
Marko Iršič, Mediator, Trener mediatorjev, Direktor Zavoda RAKMO.

Kdaj


Trenutno ni razpisanega termina.

Cena


178 € + DDV in vključuje:

 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.


Popusti

 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,
 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Maja Habjan, vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Faks: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si