Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

mag. Marijana Vugrin

Mag. Marijana Vugrin je projektni vodja.

Sama sebe naziva »evidentičarka« – to pa zato, ker vedno poskuša najti poti, da razgibano življenje zloži v prave omare.

Po osnovni izobrazbi je geodetka, magistrirala pa je s področja urbanizma in prostorskega načrtovanja. Petindvajset let je že zaposlena v podjetju Digi Data d.o.o., kjer izvaja tako operativne kot raziskovalne naloge in vodi projekte s področja nepremičnin.

Z nepremičninskimi evidencami in podatki, ki se vodijo v njih, se ukvarja že več kot trideset let. Sodelovala je pri projektih informatizacije zemljiškega katastra in pri prvi nastavitvi katastra stavb z množičnim zajemom podatkov, pri popisu nepremičnin je bila državna inštruktorica. Po vzpostaviti elektronske zemljiške knjige se je usmerila tudi v uporabo aplikacije e-ZK opravila, tako za pridobivanje podatkov iz zemljiške knjige kot tudi za izvajanje sprememb, posebej v povezavi z etažno lastnino.

Je urednica GEObloga pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS), predavateljica na obveznih izobraževanjih za geodete in na različnih seminarjih, ki se nanašajo na nepremičnine ter izpraševalka na strokovnih izpitih iz geodetske stroke. Svoje izkušnje o urejanju nepremičnin podaja tudi preko strokovnih člankov v različnih publikacijah, ki obravnavajo urejanje nepremičnin.