Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Marijan Papež

Marijan Papež, univ. dipl. pravnik, je generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Od 1.8.1986 zaposlen v Zavodu in od 12.4.2005 generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. V letu 2009 imenovan v krovno delovno skupino za pripravo ZPIZ-2 in kasneje tudi v delovno skupino. Tako v postopku priprave in postopkih sprejemanja sem aktivno sodeloval kot strokovnjak za področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pri na referendumu padlem in pri sedaj še veljavnem ZPIZ-2. Kot član delovne skupine sodeloval pri pripravi Bele Knjige.

Predvsem po sprejetju ZPIZ, ZPIZ-1 in ZPIZ-2 sem imel veliko predavanj na seminarjih, posvetih, delavnicah, za najrazličnejši krog slušateljev (strokovni delavci v zavodu, direktorji, pravniki, kadrovski delavci in ostali predstavniki delodajalcev, sindikatov, upokojencev, zdravniki in drugi). Napisal tudi veliko strokovnih člankov s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

V marcu 2013 je Inštitut za delo pri pravni fakulteti izdal VODNIK PO PRAVICAH iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pri katerem sem sodeloval kot urednik in eden od avtorjev. GV založba je v letu 2013 izdala Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z obširnimi uvodnimi pojasnili, kjer sem bil en od soavtorjev. Založba Reforma je v letu 2014 izdala Novi veliki komentar ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU ZPIZ-2 s področja obveznega in poklicnega zavarovanja, pri katerem sem bil eden od avtorjev in napisal predgovor.