Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Kako do pregleda nad poslovanjem podjetja?

Kdaj:

Cena:

trenutno ni razpisanega termina

178 € + DDV

Kdaj: trenutno ni razpisanega termina

Cena: 178 € + DDV

Ker se boste seznanili s tem, kako spremljati poslovanje v podjetju, da iz informacij jasno vidite, kako ste ustvarjali v preteklosti, da danes veste, kje ste in kako morate ukrepati za poslovanje v prihodnje.
Na praktičnih primerih se boste seznanili s/z:
 • preglednicami,ki so primerne za vsakega podjetnika kot vir podatkov za ukrepanje v tekočem poslovanju, za odločitve o investicijah, za pogajanja s poslovnimi partnerji,…,
 • tem, kakšne podatke moramo spremljati, da bomo na podlagi tega sami pravilno odločali, ukrepali in vodili podjetje,
 • notranjimi viri financiranja,
 • planiranjem, ki je lahko preprosto in razumljivo, če znamo praktično povezati podatke iz posameznih poslovnih funkcij,
 • sistemom kontrolinga, s katerim bomo učinkovito motivirali svoje sodelavce in zajeli vse oslovne funkcije v podjetju,
I. Uvodna predstavitev metode in modela
 • Nekaj misli o vodenju podjetij, timskem delu, načrtovanju poslovanja, spremljanju poslovanja in analiziranju poslovanja.
 • Predstavitev spremljanja poslovanja v tabelah po posameznih poslovnih funkcijah.

II. Praktična predstavitev primera načrtovanja in analiziranja izkaza uspeha
 • Izkaz uspeha
  • kako spremljati podatke, da nam bo izkaz uspeha povedal "resnico" o našem poslovanju,
  • da bomo razumeli posamezne postavke prihodkov in odhodkov (stroškov),
  • časovno spremljanje izkazov uspeha (mesečno, kvartalno, letno).
 • Kalkulacije kot podlaga določanja lastne cene, prodajne cene, praga rentabilnosti in načrtovanja poslovanja.
  • na podlagi praktičnega primera bomo spoznali vse kategorije kalkulacij,
  • kalkulacije so simulirane na učinke doseženih prodajnih cen po izdelkih, skupinah izdelkov, kupcih, trgih,
  • sistem kalkulacij nam omogoča izračun praga rentabilnosti in simuliranje sprememb prodajnih cen, nabavnih cen, časov izdelave, cene ure ter drugih stroškov,
  • shema kalkulacij kot podlaga za izračun izkaza uspeha.

III. Praktična predstavitev načrtovanja in analiziranja bilance stanja
 • Obračanje sredstev in virov kot pomembna kategorija lastnega financiranja
  • obračanje in obvladovanje zalog materiala, zalog v proizvodnji, gotovih proizvodov in trgovskega blaga,
  • obračanje terjatev do kupcev,
  • obračanje obveznosti do dobaviteljev,
  • izračun potrebnih manjkajočih virov za pokrivanje potrebnih sredstev.

  Sistem obračanja sredstev in virov nam omogoca odlično simuliranje, kako lahko sami z notranjimi ukrepi in pogajanji s partnerji dosežemo vire financiranja in tako zmanjšamo odvisnost od bank.
 • Kazalci poslovanja – prikazali bomo različne kazalce poslovanja, ki jih izvedemo direktno iz izkaza uspeha in bilance stanja na podlagi formul, ki si jih sami nastavimo. To so kazalci, ki jih rabimo za spremljanje dinamike poslovanja in s tem odločanje v podjetju, razgovore s partnerji oziroma bankami.
 • Pregled tabel za spremljanje poslovanja iz praktičnega primera in predstavitev našega poslovanja v grafični sliki.
 • Vprašanja in odgovori.
Kdaj

Trenutno ni razpisanega termina.
Cena

178 € + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popusti
 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,
 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Maja Habjan, vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Faks: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si