Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Etika in konflikti v delovnem okolju

Kdaj:

Cena:

Predavateljici:

trenutno ni razpisanega termina

178 € + DDV

dr. Justina Erčulj, Doroteja Lešnik Mugnaioni

Kdaj: trenutno ni razpisanega termina

Cena: 178 € + DDV

Predavateljici: dr. Justina Erčulj, Doroteja Lešnik Mugnaioni

Ta seminar obiskati zato, ker:
 • se s konflikti vsakodnevno srečujemo in jih pogosto ne znamo dobro obvladovati ter reševati,
 • pogosto spregledamo etično dimenzijo konfliktnih situacij, še posebno, če smo vanje vpleteni kot vodje,
 • lahko konflikti, ki jih ne rešujemo, prerasejo v nasilno komunikacijo.
Cilj seminarja je zaposlenim, vodjem in vodilnim delavcem na praktičen način prikazati dinamiko konflikta ter etične vidike in dileme, ki se porajajo tekom razvoja konflikta.

S študijo primera želimo predstaviti razvoj izbranega konflikta tako, da so udeleženci vseskozi aktivni pri iskanju rešitev.

METODA
 • predavanje z razpravo,
 • delavnica – študija primera.
Vpogled v seminar, kjer boste dobili odgovore na vprašanja:
 • Kaj je konflikt in kakšna je njegova dinamika?
 • Katere so ravni v konfliktu in zakaj jih je dobro poznati?
 • Kako na reševanje konflikta vpliva naša pozicija in položajna moč?
 • Kako zagotavljamo, da te moči ne zlorabljamo?
 • Kaj je konfliktna drsalnica in zakaj se ji tako težko upiramo?
 • Kakšne so posledice destruktivnega reševanja konfliktov?
 • Kako je mogoče h konfliktu pristopiti konstruktivno?
 • Katere etične dileme se pri tem pojavljajo?
 • Kako lahko z reševanjem konfliktov preprečujemo mobing na delovnem mestu?
 • Kakšna je vloga vodje pri zagotavljanju varnega okolja za konstruktivno reševanje konfliktov?

O teh vprašanjih se bomo pogovarjali ob analizi primera konflikta, kjer boste:
 • Pridobili znanje o tem, kaj konflikt je in kako deluje.
 • Pridobili boste uvid v njegovo dinamiko ter posledice.
 • Ugotovili, kakšne možnosti imate, kot zaposleni in kot vodstveni delavci, za učinkovito in etično reševanje konfliktov.
 • Lažje boste preprečevali eskalacijo konfliktov in nasilno komunikacijo med zaposlenimi.
 • Presodili reševanje in rešitve konflikta z etičnega vidika.
 • Ugotovili, kateri organizacijski pogoji omogočajo konstruktivno in etično sprejemljivo reševanje konfliktov.


PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

1. Etika in vodenje
 • Etika in morala – dve plati iste medalje?
 • Etika kot temeljna sestavina vodenja
 • Vrednote vodje

2. Dinamika in razvoj konflikta
 • Definiranje konflikta
 • Vrste konfliktov
 • Tri ravni v konfliktu
 • Konfliktna drsalnica

3. Etični vidiki konflikta
 • Etična presoja rešitev konflikta
 • Odnosni vidik komunikacije v konfliktu

4. Reševanje konfliktov
 • Konstruktivno reševanje konfliktov
 • Rešujemo odnose ali resnico?
 • Destruktivno reševanje konfliktov

5. Organizacijski pogoji za konstruktivno reševanje konfliktov
 • Vloga vodje pri zagotavljanju okolja za konstruktivno reševanje konfliktov
 • Vloga in pomen organizacijske kulture
Seminar je namenjen zaposlenim v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju, predvsem pa:
 • vodjem področij, sektorjev,
 • vodjem timov,
 • kadrovikom,
 • pooblaščencem in svetovalcem za preprečevanje mobinga,
 • direktorjem in
 • drugim vodilnim delavcem.

Kdaj


Trenutno ni razpisanega termina.

Cena


178 € + DDV in vključuje:

 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.


Popusti

 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,
 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Maja Habjan, vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Faks: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si