Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Novo mesto

Do usposabljanja so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v Ukrep Dobrobit živali.

V imenu kmetijskega gospodarstva se usposabljanja lahko udeleži  posameznik, ki je vpisan(a) v Register kmetijskih gospodarstev in sicer:

 • nosilec kmetijskega gospodarstva ALI
 • njegov namestnik ALI
 • član kmetije ALI
 • oseba, ki je zaposlena na kmetijskem gospodarstvu.

V Novem mestu bo naslednja izvedba:

 • Ponedeljek, 9. december 2019, od 15.00 do 18.15.

Registracija udeležencev bo potekala od 14.30 do 14.50.

Prosimo, da se zglasite pravočasno.

Lokacija:

Kmetijska šola Grm
Sevno 13
8000 Novo mesto

Parkiranje:

Zadostno število parkirnih mest je na voljo pred stavbo.

S seboj prinesite:

 • veljaven osebni dokument,
 • številko KMG-MID,
 • potrdilo delodajalca o zaposlitvi; če ste zaposleni na kmetiji,
 • pisalo.

Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali:

 •   predstavitev najpogostejših napak, ki se še vedno pojavljajo pri izvajanju operacije DŽ – drobnica oziroma pri pravilih za identifikacijo in registracijo drobnice;
 •     predstavitev določitve krajšega obdobja paše na območju s krajšo vegetacijsko dobo.

Pašništvo:

 •   možnosti uporabe pastirskih in ovčarskih psov pri paši drobnice v Sloveniji (razlika med pastirskimi in ovčarskimi psi oziroma namen njihove uporabe, obveznosti povezane z lastništvom psov…).

Ravnanje z živalmi:

 •   rutinske preiskave (mleka, blata, krme,…), ki so rejcu dostopne in so dober pokazatelj stanja in počutja živali (somatske celice, sečnina v mleku, koprološke analize, analize krme,…);
 •     optimiranje dnevnih obrokov:

      za ovce z enim in dvema jagnjetoma – mesna usmeritev,

      za ovce v laktaciji z različno količino mleka – mlečna usmeritev,

      za koze z različno prirejo mleka – mlečna usmeritev.

Preventivno zdravstveno varstvo drobnice:

 •   kužna šepavost drobnice (ukrepi za izkoreninjenje bolezni v tropu, preprečevanje vnosa bolezni v rejo, zmanjševanje pogostosti šepanja…),
 •   lentivirusne okužbe v rejah koz in ovc – virusni artritis in encefaltis pri kozah in maedi visina pri ovcah (prenos in širjenje bolezni, klinični znaki, biovarnostni ukrepi in pomen njihovega izvajanja, pomen statusa reje proste lentivirusov…).

Predstavitev dobrih in slabih praks v sloveniji in tujini

Mojca Simčič
Angela Cividini
Primož Muri

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo na: