Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh, dip.ing. gr., spec., je končala podiplomski specialistični študij na Fakulteti za upravo s področja gradbenega inšpiciranja z aktualno problematiko uvajanja ZGO-1. Leta 2004 si je z nazivom Specialist javne uprave pridobila znanje glede vodenja ter opravljanja najbolj zahtevnih nalog v državni upravi.

Je avtorica številnih strokovnih člankov in predava na seminarjih in konferencah s področja gradbene zakonodaje.

Vodila je Inšpektorat RS za okolje in prostor, zaposlena je kot gradbena inšpektorica svetnica.

Je tudi avtorica Priročnika za gradbene izvajalce, ki je bila izdana že v 4. izdaji.