"Dobiček je dobiček, pa četudi majhen."
Robert Browning

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 popustMilica Gostiša,
strokovnjakinja na področju davkov, računovodstva in financ, avtorica in soavtorica številnih strokovnih člankov in priročnikov.

več ->

 
   
   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

Vse o kapitalu družb in kapitalskih dobičkih, če so imetniki lastniških deležev v d.o.o. fizične osebe, občani


pravni, davčni, računovodski vidikPROGRAM IZOBRAŽEVANJA
 • Prodaja dela lastniškega deleža v kapitalski družbi d.o.o., pogodba o prodaji, kako določiti prodajno vrednost, roke plačila, primer izračuna davka na kapitalski dobiček, kako evidentiramo poslovne dogodke v poslovnih knjigah

 • Prodaja podjetja d.o.o. na kaj je potrebno paziti v prodajni pogodbi, davčni vidik, primeri izračuna davka na kapitalski dobiček

 • Podaritev lastniškega deleža osebam 1. dednega reda (zakonec, otroci), kako določimo vrednost darila, datum prejema deleža, prijava odloga plačila davka na kapitalski dobiček, prijava prejetega darila, kakšne so posledice v primeru neprijave podarjenega deleža na FURS, kako so obdavčeni podarjeni lastniški deleži drugim osebam (brati, sestre, drugi)

 • Upokojitev lastnikov, ki imajo deleže v kapitalskih družbah d.o.o., kakšni so pogoji za prejemanje celotne pokojnine, znižane pokojnine, delne pokojnine

 • Izstop družbenika, pogoji izstopa, dokumentacija za izstop, kako izračunati znesek odpravnine, odškodnine, roki plačila, dajatve iz naslova davka na kapitalski dobiček

 • Likvidacija kapitalske družbe d.o.o., osebne družbe d.n.o. po skrajšanem postopku, pravni, davčni vidik, kako izračunamo dajatve, računovodski vidik

 • Prodaja deleža lastni družbi, novi vidiki finančne uprave na prodajo, dajatve

 • Vprašanja udeležencevZa koga


Seminar je namenjen:
 • lastnikom v kapitalskih družbah, osebnih družbah,
 • računovodjem.

Kdaj


Petek, 7. december 2018, od 9.00 do 13.30.

Cena


198,00 EUR + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo v obliki skripte,
 • zgoščenko z zakonodajo, ki se nanaša na vsebino predavanj,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popust


 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007