"Včasih je nevarno, če nisi "normalen", tudi če imaš prav."
Voltaire

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 Borut Kožuh,
transakcijski analitik - svetovalec, vrsto let se ukvarja z mladino, najprej v okvirih civilne družbe, kjer ustanovi in vodil kar nekaj centrov in projektov za pomoč mladim, sedaj vzgojitelj v Mladinskem domu Jarše.

več ->


 
   

 

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

Kako uspešneje delati z vedenjci


mladostniki (otroci, učenci in dijaki) z
motnjami v vedenju in čustvovanju

z vrhunskim strokovnjakom, transakcijskim analitikom - svetovalcem, vzgojiteljem in učiteljem,
gospodom Borutom KožuhomPROGRAM IZOBRAŽEVANJA


Modul 1


 • Kaj pomeni sindrom mvč,
 • razmerje med naravnimi in okoljskimi dejavniki,
 • etiologija,
 • fenomenologija,
 • zadrege in
 • metafore.

Modul 2

 • Primarna socializacija,
 • prispevek družinske vzgoje,
 • vzgojni stili,
 • osnovni vzgojni parametri,
 • več o kritiki/kazni in pohvali/nagradi,
 • vloga in pomoč komunikacijskih tehnik pri vzgoji.

Modul 3

 • Sekundarna socializacija,
 • šola in mvč,
 • sociodinamska analiza,
 • etos dobre šole in drugi pogoji uspešne integracije,
 • osnovne informacije o pbis modelu

Modul 4

 • Rešitev konkretnega problema/supervizija,
 • povzetki,
 • diskusija.Cilj


Udeleženci spoznajo:
 • znanstvene predstave o sindromu čustvenih in vedenjskih motenj in so jih sposobni kritično ovrednotiti v pogojih družbenega normaliziranja in neenakosti;

 • etiologijo in fenomenologijo motenj in jo povežejo z aktualnimi težavami in ovirami pri delovanju ustanov (šol, zavodov, csd..);

 • bistvene lastnosti primarne socializacije/družinske vzgoje,

 • spoznajo temeljne vzgojne parametre in družinsko dinamiko patoloških vzgojnih ravnanj in stilov;

 • temeljne postavke sekundarne socializacije;

 • značilnosti šolskih okolij, ki vzpodbujajo otrokov zdrav psihični razvoj;

 • komunikacijske modele in tehnike za preprečevanje in reševanje konfliktov.

Za koga


Seminar je namenjen učiteljem, ki
 • v že pridobljenih znanjih, med razpravami s kolegi in na druge načine še niso našli ustreznih odgovorov na izzive pri delu z motečimi otroci v razredu;

 • se s temi težavami veliko ne ukvarjajo, bi pa želeli povečati svojo učinkovitost in ekonomičnost pri upravljanju z vedenjem v razredu;

 • so pogosteje kot njihovi kolegi v konfliktih z učenci in bi želeli te konflikte bolj učinkovito reševati ali se jim brez škode izogniti.

Kdaj


Četrtek, 7. junij 2018, od 9.00 do 15.50.

Cena


198,00 EUR + DDV in vključuje:

 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popust

 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007