90% mobinga na delovnem mestu ni nikoli uradno prijavljenega.
Vir: Workplace Conflict: Facts and Figures

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 Doroteja Lešnik Mugnaioni, univ.dipl.pol, predavateljica in svetovalka že več kot 20 let. Ukvarja se s konflikti in nasiljem v medosebnih odnosih, svetovalka za osebe z izkušnjo nasilja na delovnem mestu, organizacijah in sindikatih, predvsem v javnem sektorju.


 
   

 

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si
O mobingu (trpinčenju) na delovnem mestu se v zadnjih 10. letih veliko govori, a še vedno premalo ve. Obstaja namreč precej nejasnosti, posploševanj in neustreznih definiranj tega pojava, ki ga slovenska zakonodaja od leta 2007 prepoveduje in sankcionira.

Vabimo vas na izobraževanje

Mobing – kaj je to?

za vzgojno-izobraževalne zavodeNa seminarju boste dobili odgovore na vprašanja:
 • Kdaj lahko definiramo neprimerno komunikacijo kot mobing?
 • Katera dejanja bi lahko opredelili kot mobing in katera kot konfliktna?
 • Kaj storiti, če nas zaposleni/sodelavka obtoži mobinga?
 • Kako reševati konflikte in kakšna je razlika pri ukrepanju med konfliktom in mobingom?
 • Kakšne so možnosti ukrepanja za žrtev?
 • Kako ukrepati, ko sodelavec v kolektivu ne sodeluje, ne opravlja svojega dela, je agresiven, ne upošteva navodil vodje,…?
 • Kako mobing oziroma trpinčenje vpliva na žrtev?
 • Kakšne so posledice mobinga za podjetje oz. organizacijo?
 • Kdo vse sodeluje v mobingu?
 • Kakšne so pravne in morda tudi kazenske posledice mobinga?

Vse to bomo predstavili v CASE seminarju/delavnici, kjer boste:
 • pridobili znanje o tem, kaj mobing dejansko je;
 • kakšni so vzroki za njegov razvoj;
 • pridobili boste uvid v njegovo dinamiko ter posledice;
 • ugotovili, kakšne možnosti imate, kot zaposleni, svetovalci ali kot vodstveni delavci, za učinkovito preprečevanje mobinga;
 • naučili se boste učinkovito ukrepati, ko se mobing že razvije in povzroči resne posledice na vpletenih in organizaciji.


PROGRAM IZOBRAŽEVANJA


1. Definiranje problema

 • Kaj je mobing?
 • Zakaj v Sloveniji govorimo o trpinčenju?
 • Pravna opredelitev trpinčenja.

2. Vzroki, dinamika, proces mobinga (trpinčenja)

 • Destruktivno reševanje konfliktov
 • Leymannov krog mobinga
 • Oblikovanje »moba« v kolektivu
 • Kultura mobinga v organizaciji

3. Posledice za vpletene in organizacijo

 • Posledice mobinga za žrtev
 • Posledice za storilca in opazovalce
 • Posledice za organizacijo

4. Odgovornosti delodajalca, ukrepanje znotraj organizacije

 • Etične odgovornosti delodajalca
 • Pravne odgovornosti delodajalca

5. Kaj storiti? Kako pomagati?

 • Intervencije in ukrepanje v organizaciji
 • Zunanje oblike pomoči za žrtev in organizacijo
 • Kdaj intervizija, kdaj supervizija, kdaj mediacija?
Zakaj


Ta seminar je koristno obiskati zato, ker:
 • je potrebno ločiti konflikte, slabe odnose, nezadovoljstvo, preobremenjenost v kolektivu … od nasilne komunikacije in trpinčenja na delovnem mestu,
 • morajo vodstva pravočasno prepoznati konflikte in trpinčenje v lastni organizaciji ter učinkovito ukrepati,
 • morajo biti svetovalci ali pooblaščenci za preprečevanje mobinga/trpinčenja usposobljeni za opravljanje te zahtevne naloge.

Cilj


Cilj seminarja je zaposlenim v vzgoji in izobraževanju - predvsem ravnateljem in imenovanim svetovalcem za preprečevanje mobinga - prikazati proces in dinamiko mobinga.

Na praktičnem primeru želimo predstaviti razvoj, posledice in razrešitev primera. Obravnavali pa bomo tudi druge primere in razpravljali o možnih poteh ukrepanja ter reševanja.

Metode dela


 • Predavanje z diskusijo,
 • predstavitev primera mobinga skozi osebno izkušnjo,
 • delavnica – študija primera.

Za koga


Seminar je namenjen zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, predvsem pa:
 • ravnateljem,
 • pomočnikom ravnateljev,
 • svetovalcem in pooblaščencem za preprečevanje mobinga/trpinčenja.

Kdaj


Torek, 29. maj 2018, od 9.00 do 14.15.Cena


178,00 EUR + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popust

 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007