90% mobinga na delovnem mestu ni nikoli uradno prijavljenega.
Vir: Workplace Conflict: Facts and Figures

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 Doroteja Lešnik Mugnaioni, univ.dipl.pol, predavateljica in svetovalka že več kot 20 let. Ukvarja se s konflikti in nasiljem v medosebnih odnosih, svetovalka za osebe z izkušnjo nasilja na delovnem mestu, organizacijah in sindikatih, predvsem v javnem sektorju.


 
   

 

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

Mobing – kaj je to?PROGRAM IZOBRAŽEVANJA


1. Definiranje problema

 • Kaj je mobing?
 • Zakaj v Sloveniji govorimo o trpinčenju?
 • Pravna opredelitev trpinčenja.

2. Vzroki, dinamika, proces mobinga (trpinčenja)

 • Destruktivno reševanje konfliktov
 • Leymannov krog mobinga
 • Oblikovanje »moba« v kolektivu
 • Kultura mobinga v organizaciji

3. Posledice za vpletene in organizacijo

 • Posledice mobinga za žrtev
 • Posledice za storilca in opazovalce
 • Posledice za organizacijo

4. Odgovornosti delodajalca, ukrepanje znotraj organizacije

 • Etične odgovornosti delodajalca
 • Pravne odgovornosti delodajalca

5. Kaj storiti? Kako pomagati?

 • Intervencije in ukrepanje v organizaciji
 • Zunanje oblike pomoči za žrtev in organizacijo
 • Kdaj intervizija, kdaj supervizija, kdaj mediacija?
Zakaj


O mobingu (trpinčenju) na delovnem mestu se v zadnjih 10. letih veliko govori, a še vedno premalo ve. Obstaja namreč precej nejasnosti, posploševanj in neustreznih definiranj tega pojava, ki ga slovenska zakonodaja od leta 2007 prepoveduje in sankcionira. Tudi delodajalci in vodstveni delavci praviloma še nimajo ustreznih znanj in orodij v organizacijah, da bi učinkovito reševali konflikte in neformalno ukrepali, kadar zaznajo slabo klimo in zaostrene odnose v kolektivih in ko je mogoče mobing še preprečiti.

Cilj


Pridobili boste znanje o tem:
 • kaj mobing dejansko je,
 • kakšni so vzroki za njegov razvoj.
Pridobili boste tudi:
 • uvid v njegovo dinamiko ter posledice,
 • ugotovili, kakšne možnosti imate – kot zaposleni in kot vodstveni delavci - za učinkovito preprečevanje mobinga ter učinkovito ukrepanje, ko se mobing že razvije in povzroči resne posledice na vpletenih ter organizaciji.
METODA
 • predavanje z diskusijo,
 • predstavitev primerov mobinga ter dobrih in slabih praks obravnave mobinga,
 • delavnica – študija primera.

Kdaj


Torek, 10. april 2018, od 9.00 do 14.15.Cena


178,00 EUR + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popust

 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007