"Dobiček je dobiček, pa četudi majhen."
Robert Browning

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 popustMilica Gostiša,
svetovalka na področju podjetništva, davkov, financ in računovodstva, z bogatimi praktičnimi izkušnjami pri prenosih podjetij s.p., prodaji, odtujitvi lastniških deležev v d.o.o., prodaji podjetij d.o.o. s predhodno delitvijo dela podjetja in likvidaciji, zapiranju d.o.o. po skrajšanem postopku, umiku družbenikov iz kapitalske družbe.

več ->

 
   

popust • Odlično, strokovno! Predavanj gospe Gostiša se bom še udeležila.

 • Veliko koristnih informacij tudi izven napisanega programa.

 • Predavateljica je vrhunska!

 • Priporočam vsem podjetnikom in računovodskim servisom.

 • Vedno ste odlični, za vzor mnogim organizatorjem.
 
   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

KAKO IZPLAČATI DOBIČEK

lastnikom podjetja D.O.O.


Kakšni so možni drugi, cenejši načini prenosa sredstev oblikovanega dobička lastnikom v zasebno sfero in dajatve! Prodaja lastniškega deleža, dela podjetja z oddelitvijo, izčlenitvijo, razdelitvijo ali prodaja celotnega podjetja, zapiranje podjetja d.o.o. po skrajšanem postopku, umik družbenika iz kapitalske družbe d.o.o., podaritev lastniškega deleža družinskim članomPOMEMBNO

Sprememba lastniških deležev v kapitalski družbi d.o.o., prodaja dela podjetja d.o.o. ali celotnega podjetja ima lahko neprijetne davčne posledice če aktivnosti niso bile obravnavane iz pravnega, računovodskega in davčnega vidika. Pri tem pa so še posebej pomembne praktične izkušnje! Popravni izpit v primeru narejenih napak največkrat ni možen!


PROGRAM IZOBRAŽEVANJA
 • Izplačilo dobička lastnikom kapitalske družbe d.o.o. –  sklepi družbenikov, obrazci in obdavčitev

 • Kaj je dohodek iz  kapitala, dobiček iz kapitala –  davčne osnove in davki

 • Obdavčitev ugotovljenega dobička v d.n.o.predpisi in pojasnila, možen način preoblikovanja v d.o.o.  

 • Drugi možni načini izplačila dobičkaodsvojitev, prodaja poslovnega deleža, praktični primer pogodbe in  izračuni dajatev iz naslova kapitalskega dobička

 • Obvezna analiza Bilance stanja in posameznih postavk premoženja in obveznosti  

 • Kako prenesti prodati nepremičnine iz d.o.o. lastnikom podjetja, načini poplačila kupnine iz dobička, izračuni  dajatev

 • Poračuni obveznosti lastnikov do lastnega podjetja d.o.o. (prejeta posojila lastnikov družbe) – kako jih izpeljemo s kompenzacijami na drug, cenejši način

 • Prodaja dela podjetja ali celotnega podjetja v lasti fizičnih oseb - občanov, kakšne so dajatve

 • Podaritev lastniškega deleža družinskim članom pravni in davčni vidik

 • Umik družbenika fizične osebe iz kapitalske družbe d.o.o. – možni načini in dajatve

 • Prodaja celotnega podjetja kapitalske družbe d.o.o.  prodaja dela podjetja  z delom premoženja, obveznosti  in dejavnosti, priprava podjetja za prodajo  (izčlenitev dela podjetja, oddelitev  dela podjetja ali razdelitev).  Prijava davčno nevtralnega načina delitve davčnemu organu, obvezna dokumentacija    

 • Likvidacija podjetja d.o.o. po skrajšanem postopku, načini izplačila dobička, izračuni dajatev  iz naslova kapitalskega dobička, pravni in davčni ter računovodski vidik  

 • Prikaz praktičnih  primerov izračuna dajatev, načini prijave kapitalskih dobičkov

 • Vprašanja in odgovori udeležencev Zakaj


Dobiček lastnikov d.o.o., fizičnih oseb je ob izplačilu vedno obdavčen v višini 25 %.

Razpoložljiva sredstva oblikovanega dobička je možno izplačati tudi na druge načine, kjer je lahko višina obdavčitve bistveno nižja od navedene stopnje davka.

Jih poznate?

Kako izračunati višino kapitalskega dobička lastnikov fizičnih oseb ob odsvojitvi deleža podjetja?

Za koga?


Seminar je namenjen:

 • lastnikom d.o.o.,
 • računovodskim delavcem.

Kdaj


Sreda, 17. oktober 2018, od 9.00 do 13.30.

Cena


198,00 EUR + DDV in vključuje:

 • predavanje,
 • strokovno gradivo v obliki skripte,
 • zgoščenko z zakonodajo, ki se nanaša na vsebino predavanj,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popust


 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007