"Tudi, če so zakoni že napisani, še ne pomeni, da ostanejo nespremenjenji."
Aristotel

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 Aleksandra Velkovrh, univ.dipl.inž.grad.

Gradbena inženirka Aleksandra Velkovrh, specializirala na javni upravi na temo nadzor gradbene inšpekcije, vodila je gradbišča, bila je svetovalka župana za področje okolje in prostora, bila je gradbena inšpektorica, vodila investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, vodila Medobčinski inšpektorat petih občin in Inšpektorat RS za okolje in prostor, je predavateljica, avtorica Priročnika za gradbene izvajalce.


   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

NOVI GRADBENI ZAKON

seminar (začetek uporabe 1.6.2018) je specializiran za nepremičninske posrednike

 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA


Zgodovinski pregled dovoljenj za gradnjo od leta 1967 do 2018

 • Lokacijsko in gradbeno dovoljenje
 • Enotno dovoljenje
 • Gradbeno dovoljenje
 • Potrdilo za gradnjo enostavnih objektov, priglasitev del, gradnja na podlagi lokacijske informacije, gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta, gradnja brez gradbenega dovoljenja

Novosti

 • Gradnja, vzdrževalna dela in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenja
 • Rekonstrukcija, novogradnja, dovoljenje spremembe med gradnjo
 • Uvedba elektronskega prostorskega informacijskega sistema PIS
 • Hramba dokumentacije in dovoljenj
 • Evidentiranje objektov pri GURS

Strokovne vsebine v zakonu

 • Bistvene in druge zahteve, uporaba popisov, standardov, predpisov pri projektiranju, gradnji in uporabi objektov

Projektiranje

 • Projektna dokumentacija – pred gradnjo, med izvajanjem, za uporabno dovoljenje, za evidentiranje

Dovoljevanje gradnje – novosti

 • Informacija o pogojih za izvajanje gradnje
 • Predodločba
 • Kaj je gradbeno dovoljenje

Uporaba objektov in legalizacije objektov

 • Kaj je uporabno dovoljenje
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja
 • Poskusno obratovanje
 • Kateri objekti so legalni na podlagi zakona
 • Postopek legalizacije objektov zgrajenih pred letom 1998 - novo
 • Postopek legalizacije mlajših objektov  - novo
 • Uporabno dovoljenje za objekte z dovoljenimi odstopanji - novo

Gradnja

 • Investitor in njegove obveznosti
 • Prijava pričetka gradnje – novo
 • Gradnja
 • Nadzor gradnje
 • Inšpekcijski nadzor
 • Zaznambe v Zemljiški knjigi
 • Ničnost vseh pravnih poslov za nelegalne in neskladne gradnje
Pridobivanje informacij o izdanih dovoljenjih


Zakaj


Na seminarju bo predstavljen novi Gradbeni zakon.
Čeprav se nanaša na gradnjo objektov, kot sedaj še veljaven Zakon o graditvi objektov, prinaša vrsto sprememb in novih rešitev.


Za koga


Seminar je namenjen

 • nepremičninskim posrednikom.

Kdaj


Torek, 6. februar, od 9.00 do 15.00.


Cena


198,00 EUR + DDV in vključuje:

 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popust


 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007