"Tudi, če so zakoni že napisani, še ne pomeni, da ostanejo nespremenjenji."
Aristotel

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 Aleksandra Velkovrh, univ.dipl.inž.grad.

Na poklicni poti se je srečala praktično z vsemi vsebinami in področji, ki jih ureja Gradbeni zakon, izhaja iz gradbene obrtniške družne, vodila je gradbišča, bila je svetovalka župana za področje okolje in prostora, bila je gradbena inšpektorica, vodila investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, vodila medobčinski inšpektorat in Inšpektorat RS za okolje in prostor, je predavateljica, avtorica Priročnika za gradbene izvajalce. Prednost je poznavanje predpisov z uporabnega inženirskega vidika. Na temo novega Gradbenega zakona je soavtorica dveh knjig


   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

Nova gradbena zakonodaja

Po 1. juniju 2018 je v veljavi nova gradbena zakonodaja Gradbeni zakon, Uredba o razvrščanju objektov v povezavi s Tehnično smernico in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (uradni list RS, št. 36/18), ki v celoti prinašajo mnogo novosti.

 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA


 • Kateri objekti in dela se lahko izvajajo brez gradbenega dovoljenja

 • Za gradnjo katerih objektov in za katera dela je potrebno gradbeno dovoljenje

 • Predpisane zahteve, uporaba popisov, standardov, predpisov pri projektiranju, gradnji in uporabi objektov

 • Projektiranje s pogoji za projektante, projektna dokumentacija, do kdaj se lahko projektira po starem pravilniku

 • Za vse pravne posle z objekti je treba predložiti gradbeno dovoljenje, kako preveriti ali gradbeno dovoljenje že obstaja, kako ga pridobiti po novih postopkih

 • Novost - predodločba

 • Neobvezno pridobivanje projektnih pogojev

 • Obvezna soglasja nadomeščajo mnenja, kakšna je razlika

 • Gradbeno dovoljenje, novosti

 • Za katere objekte se uporablja integralni postopek

 • Kdaj je potrebno uporabno dovoljenje, kako ga pridobiti, brez uporabnega dovoljenja ni mogoče dobiti hišne številke

 • Ali so objekti zgrajeni pred letom 1968 legalni

 • Postopek legalizacije objektov zgrajenih pred letom 1998

 • Postopek legalizacije objektov zgrajenih do 17.11.2017

 • Uporabno dovoljenje za objekte z dovoljenimi odstopanji

 • Investitor: obveznosti (pred začetkom gradnje je obvezna prijava, zakoličba itd)

 • Izvajalci: pogoji in obveznosti (izvajalci so tudi inštalaterji in izvajalci zaključnih del, ki vplivajo na bistvene zahteve)

 • Nadzorniki: pogoji in obveznosti (povečana odgovornost)
Zakaj


Na seminarju bodo predstavljene novosti, ki jih morajo pri svojem delu poznati strokovnjaki (projektanti, izvajalci, nadzorniki) in za njih pomemben vpis v imenik. Predstavljene bodo tudi novosti, ki se tičejo lastnikov objektov in novosti v postopkih pridobivanja dovoljenj.


Za koga


Seminar je namenjen

 • investitorjem,
 • projektantom,
 • nadzornikom,
 • lastnikom objektov,
 • bodočim investitorjem,
 • nepremičninskim posrednikom.

Kdaj


Torek, 25. september 2018, od 9.00 do 14.30.


Cena


198,00 EUR + DDV in vključuje:

 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popust


 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007