"Nismo se še naučili spretnosti reševanja konfliktov na delovnem mestu."
Larry Axelrod

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 Dr. Justina Erčulj

Doroteja Lešnik Mugnaioni, univ.dipl.pol, predavateljica in svetovalka že več kot 20 let. Ukvarja se s konflikti in nasiljem v medosebnih odnosih, svetovalka za osebe z izkušnjo nasilja na delovnem mestu, organizacijah in sindikatih, predvsem v javnem sektorju.


 
   

 

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

Etika in konflikti v delovnem okolju


Učenje preko študije primera.Vpogled v seminar, kjer boste dobili odgovore na vprašanja:
 • Kaj je konflikt in kakšna je njegova dinamika?
 • Katere so ravni v konfliktu in zakaj jih je dobro poznati?
 • Kako na reševanje konflikta vpliva naša pozicija in položajna moč?
 • Kako zagotavljamo, da te moči ne zlorabljamo?
 • Kaj je konfliktna drsalnica in zakaj se ji tako težko upiramo?
 • Kakšne so posledice destruktivnega reševanja konfliktov?
 • Kako je mogoče h konfliktu pristopiti konstruktivno?
 • Katere etične dileme se pri tem pojavljajo?
 • Kako lahko z reševanjem konfliktov preprečujemo mobing na delovnem mestu?
 • Kakšna je vloga vodje pri zagotavljanju varnega okolja za konstruktivno reševanje konfliktov?

O teh vprašanjih se bomo pogovarjali ob analizi primera konflikta, kjer boste:
 • Pridobili znanje o tem, kaj konflikt je in kako deluje.
 • Pridobili boste uvid v njegovo dinamiko ter posledice.
 • Ugotovili, kakšne možnosti imate, kot zaposleni in kot vodstveni delavci, za učinkovito in etično reševanje konfliktov.
 • Lažje boste preprečevali eskalacijo konfliktov in nasilno komunikacijo med zaposlenimi.
 • Presodili reševanje in rešitve konflikta z etičnega vidika.
 • Ugotovili, kateri organizacijski pogoji omogočajo konstruktivno in etično sprejemljivo reševanje konfliktov.


PROGRAM IZOBRAŽEVANJA


1. Etika in vodenje

 • Etika in morala – dve plati iste medalje?
 • Etika kot temeljna sestavina vodenja
 • Vrednote vodje

2. Dinamika in razvoj konflikta

 • Definiranje konflikta
 • Vrste konfliktov
 • Tri ravni v konfliktu
 • Konfliktna drsalnica

3. Etični vidiki konflikta

 • Etična presoja rešitev konflikta
 • Odnosni vidik komunikacije v konfliktu

4. Reševanje konfliktov

 • Konstruktivno reševanje konfliktov
 • Rešujemo odnose ali resnico?
 • Destruktivno reševanje konfliktov

5. Organizacijski pogoji za konstruktivno reševanje konfliktov

 • Vloga vodje pri zagotavljanju okolja za konstruktivno reševanje konfliktov
 • Vloga in pomen organizacijske kulture
Zakaj


Ta seminar obiskati zato, ker:
 • se s konflikti vsakodnevno srečujemo in jih pogosto ne znamo dobro obvladovati ter reševati,

 • pogosto spregledamo etično dimenzijo konfliktnih situacij, še posebno, če smo vanje vpleteni kot vodje,

 • lahko konflikti, ki jih ne rešujemo, prerasejo v nasilno komunikacijo.

Cilj


Cilj seminarja je zaposlenim, vodjem in vodilnim delavcem na praktičen način prikazati dinamiko konflikta ter etične vidike in dileme, ki se porajajo tekom razvoja konflikta.

S študijo primera želimo predstaviti razvoj izbranega konflikta tako, da so udeleženci vseskozi aktivni pri iskanju rešitev.

METODA
 • predavanje z razpravo,
 • delavnica – študija primera.

Za koga


Seminar je namenjen zaposlenim v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju, predvsem pa:
 • vodjem področij, sektorjev,
 • vodjem timov,
 • kadrovikom,
 • pooblaščencem in svetovalcem za preprečevanje mobinga,
 • direktorjem in
 • drugim vodilnim delavcem.

Kdaj


Sreda, 30. maj 2018, od 9.00 do 14.15.Cena


178,00 EUR + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popust

 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007