"Če želiš grešiti, greši proti bogu, ne proti birokraciji. Bog ti bo odpustil, birokracija ne ."
Neznan

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 dr. Vladimir Žumer,
arhivski svetnik v pokoju.

več ->
   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

Nova Uredba o upravnem poslovanju s poudarkom na upravljanju in arhiviranju dokumentarnega in arhivskega gradiva

Uredba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 9/2018 in velja za organe državne uprave, organe samoupravnih lokalnih skupnosti ter druge pravne in fizične osebe, če na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge..


PROGRAM IZOBRAŽEVANJA


 • predstavitev nove uredbe,

 • splošne določbe in terminologija,

 • poslovanje in zagotavljanje javnosti dela,

 • poslovanje s strankami,

 • poslovni čas in uradne ure,

 • upravljanje papirnega in digitalnega dokumentarnega gradiva (način dokumentiranja, prejemanje in odpiranje pošte, razvrščanje (klasificiranje), dodeljevanje (signiranje), evidenca dokumentarnega gradiva, evidentiranje dokumentov, zadev, dokumentnih seznamov in dosjejev, skeniranje, pisarniške odredbe, priprava dokumentov, odprema dokumentarnega gradiva),

 • informacijski sistem za upravljanje gradiva,

 • zbirke dokumentarnega gradiva,

 • hramba dokumentarnega gradiva v fizični in računalniški obliki,

 • roki hrambe gradiva,

 • izločanje in uničevanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva,

 • odbiranje arhivskega gradiva in izročanje pristojnemu arhivu,

 • posebni primeri krajevne pristojnosti,

 • uradna dejanja (vročanje, pridobivanje in posredovanje podatkov, upravne overovitve,

 • uradne zgradbe, prostori in oprema ter zagotavljanje varnosti,

 • informacijski sistem za vodenje evidence dokumentarnega gradiva,

 • nadzor nad izvajanjem uredbe,

 • prehodne in končne določbe.Za koga


Seminar je namenjen vsem delavcem, ki se srečujejo z dokumentarnim in arhivskim gradivom v/pri:

 • državni upravi (še posebej na upravnih enotah),
 • organih lokalnih skupnosti (na občinah in mestnih občinah) ter
 • pravnih osebah, ki imajo javna pooblastila za opravljanje upravnih nalog, še posebej delavci glavnih pisarn in tajništev upravnih enot, občin ter javnih zavodov s področja sociale, zdravstva in šolstva.

Kdaj


Četrtek, 14. junij 2018, od 9.00 do 13.00.

 


Cena


178,00 EUR + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popust

 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007