"Matematika je kraljica znanosti."
C. F. Gauss

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 
 

 

 Nataša Sorko,
svetovalka za finančno računovodsko poslovanje, z bogatimi praktičnimi izkušnjami.

več ->

 
 

 

popust • Zanimiv, dinamčien seminar! Predavateljica zelo odprta za vprašanja.

 • Izvedela veliko zanimivega, nekaj novosti, ki jih do sedaj nisem vedela. Skratka odlična izvedba in sem zelo zadovoljna.

 • Veliko novega, koristnega.

 • Prijazno in jasno podajanje snovi!
   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

Sestava zaključnega računa - SINDIKATPROGRAM IZOBRAŽEVANJA


I. Organizacija in delovanje sindikata s finančnega vidika

 • Knjigovodske evidence po splošnih SRS (1-30) in SRS 36 ter omejitve
 • Vrste knjigovodskih evidenc glede na način vodenja poslovnih knjig
 • Kontni okvir za sindikate
 • Prihodki in odhodki
 • Financiranje sindikatov
 • Članarina, donacije, prostovoljni prispevki in sponzorstva - davčni vidik
 • Ugodnosti, ki jih sindikat nudi svojim članom
 • Solidarnostna pomoč - vključno z davčnim vidikom
 • Vzajemna pomoč

II. Blagajniško poslovanje

 • Zakon o davčnem potrjevanju računov (kdo so zavezanci, kaj to pomeni za zavezance?)
 • Vsebinska opredelitev blagajniškega poslovanja v okviru računovodstva organizacije
 • Zakonodaja s področja gotovinskega poslovanja zasebnih pravnih oseb
 • Zakon o davčnem postopku, Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku in Zakon o plačilnih sistemih in storitvah ter njegova uporaba v praksi
 • Uporaba zakonodaje - prikaz s praktičnimi primeri
 • Knjiženje blagajne v sistemu DDV
 • Organizacija blagajniškega poslovanja
 • Tehnika vodenja blagajne
 • Plačevanje preko blagajne
 • Pomembna novost - plačevanje s plačilnimi karticami - kaj smemo in kaj ne plačati s "službeno" plačilno kartico
 • Devizna blagajna
 • Kontrola blagajniškega poslovanja
 • Davčna praksa

III. Potni nalogi

 • Pravila za izpolnjevanje potnih nalogov
 • Priloge k potnim nalogom - pomen in vloga ustreznih knjigovodskih listin
 • Spremembe, ki jih je prinesla davčna zakonodaja
 • Upravičenost izplačil kilometrin in dnevnic ter pomen potnega poročila v praksi
 • Izplačila po potnih nalogih in plačila akontacij dohodnine
 • Kaj je potrebno storiti, če izdanega potnega naloga ne obračunamo in ne izplačamo povračil potnih stroškov
 • Povračila potnih stroškov za potovanja v Sloveniji in tujini
 • Obračun in izplačila akontacije potnih stroškov
 • Priporočila za pravilno izpolnjevanje in obračunavanje potnih nalogov za službena potovanja v izogib težavam pri davčnem pregledu
 • Izplačila članom sindikata kot npr.: povračila stroškov prehrane, kilometrine, dnevnice, nagrade, darila,... v skladu z veljavno davčno zakonodajo

IV. Letni popis sredstev


 • Nujnost ter praktični vidiki popisa sredstev ter obveznosti do vira sredstev

V. Zaključni račun za sindikat

 • Praktični primer priprave podatkov za izdelavo zaključnega računa
 • Praktična predstavitev izpolnjevanja obrazcev zaključnega računa

VI. Sestava letnega poročilaVII. Razprava in odgovori na vprašanja udeležencev

 


Cena
poseben 35% popust na ceno

.


Cena tako znaša

128,05 EUR + DDV


in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo v obliki skripte,
 • zgoščenko (zakonodaja),
 • pogostitev in
 • potrdilo o udeležbi


Zakaj


Opozorili bomo na bistvene poudarke in posebnosti pri sestavi zaključnega računa za sindikate za leto 2018 ob upoštevanju veljavne zakonodaje na tem področju.

Odgovorili bomo na vprašanje kaj je pridobitna dejavnost in pridobitni dohodki ter prikazali pomembne razlike in opozorili na posledice nepravilnega razumevanja.

Svetovanje predavateljice tudi v prihodnosti, ko bo seminar že za nami!

Cilj


Še posebej bomo opozorili na:
 • razlike pri davčnem obravnavanju pridobitnih in nepridobitnih dohodkov ter

 • kako upoštevati pogoje zakonodaje, ki velja za sindikate in pravilno sestaviti zaključni račun.

Gradivo


Celotno gradivo Vam zagotovimo mi;

 • skripta,
 • zgoščenka.Kdaj


Sreda, 30. januar 2019, od 9.00 do 13.30.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraevanj, Vse pravice pridrane, Copyright 2007