"Matematika je kraljica znanosti."
C. F. Gauss

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 Nataša Sorko,
svetovalka za finančno računovodsko poslovanje, z bogatimi praktičnimi izkušnjami.

več ->


 

popust • Bila sem prvič na takem seminarju! Zelo zadovoljna!

 • Dobil veliko uporabnih informacij - za ljudi z različnim računovodskim znanjem!

 • Predavanje je bilo zelo kvalitetno in uporabno za nadaljnje delo!

 • O predavanju vse najlepše, gradivo zelo razumljivo, mnogo nasvetov iz prakse!

 • Seminar je bil zelo dobro organiziran! Gradivo je odlično!
 
   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

 

 

Sestava zaključnega računa - DRUŠTVO

Se zavedate pomena pravilnosti opredelitve pridobitne dejavnosti v nepridobitnih organizacijah?


I. Vpliv davčne in druge zakonodaje na sestavo zaključnega računa: Zakon o društvih in Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, SRS 33 idr.

 • novosti pri oddaji zaključnega poročila na AJPES
 • Področje vodenja evidenc - prednosti in slabosti;
 • Opredelitev pridobitne dejavnosti po obstoječem  Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.
 • Predstavitev načinov vodenja poslovnih knjig na praktičnih primerih s posebnostmi vsakega izmed njih;
 • Pridobitna in osnovna dejavnost društva - kje je meja in kako jo določiti - upoštevajoč specifičnosti pri posameznih;
 • Kako je z odgovornostjo v društvu po novem
 • Kakšne finančne kontrole si lahko v društvih obetamo

II. Predstavitev SRS 33 - poudarek na opredelitvi pravilnega vodenja pridobitne in nepridobitne dejavnosti

 • Predstavitev načinov vodenja poslovnih knjig na praktičnih primerih s posebnostmi vsakega izmed njih;
 • Kje je meja med pridobitno in osnovno - nepridobitno dejavnostjo društva
 • Kako evidentirati pridobitno dejavnost in kako določiti sodila in v katerih primerih

III. Vpliv davčne zakonodaje na poslovanje društva

 • Finančno poslovanje društva in Zakon o davku na dodano vrednost
 • Kdaj postane društvo davčni zavezanec za DDV in kaj to pomeni
 • Posebnosti obračuna DDV pri društvih v zvezi z opravljanjem osnovne in pridobitne dejavnosti društva
 • Blagajniško poslovanje v društvih - nevarnosti in posebnosti
 • Predstavitev bistvenih poudarkov in sprememb iz nove davčne zakonodaje
 • Vrste izplačil osebnih prejemkov v društvu
 • Katere osebne prejemke društva izplačujejo in pod kakšnimi pogoji
 • Posebnosti in nevarnosti pri izplačilih osebnih prejemkov v društvih
 • Ali društvo lahko izplača povračila potnih stroškov nezaposlenim članom društva in pod katerimi pogoji -
  tudi z vidika ZAKONA O DOHODNINI in ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU

IV. Davčne blagajne

 • Kdaj je društvo zavezano k vodenju davčne blagajne?

V. Zaključni račun

 • Priporočila za sestavo zaključnega računa na predpisanih obrazcih
 • Ponazoritev sestave zaključnega računa na praktičnem primeru

V. Razprava in odgovori na vprašanja udeležencevZakaj


Kaj je prinesel Zakon o davčnem potrjevanju računov.

Kaj je pridobitna dejavnost in pridobitni dohodki – odgovorili bomo na to vprašanje in prikazali pomembne razlike ter opozorili na posledice nepravilnega razumevanja.

Opozorili bomo tudi na bistvene poudarke in posebnosti pri sestavi zaključnega računa za društva za leto 2018 ob upoštevanju veljavne zakonodaje na tem področju.

Svetovanje predavateljice tudi v prihodnosti, ko bo seminar že za nami!

Cilj


Še posebej bomo opozorili na:
 • razlike pri davčnem obravnavanju pridobitnih in nepridobitnih dohodkov ter

 • kako upoštevati pogoje zakonodaje, ki velja za društva in pravilno sestaviti zaključni račun.

Kdaj


Sreda, 19. december 2018, od 13.00 do 17.30.

Cena


124,00 EUR + DDV in vključuje:

 • predavanje,
 • strokovno gradivo v obliki skripte,
 • zgoščenko,
 • potrdilo o udeležbi,
 • pogostitev.

Popust


 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007