"Najbolj neumni ljudje, ki jih poznam, so tisti, ki vedo vse."
Malcolm Forbes

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 Marijan Papež
generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.


več ->


 
   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s poudarkom na že sprejetih ter možnih spremembah in dopolnitvah

ZPIZ-2, ZPIZ-2B, ZPIZ-2C, ZPIZ-2D in predlog ZPIZ-2E


PROGRAM IZOBRAŽEVANJA


1. Predstavitev sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja z aktualnimi statističnimi podatki


2. ZPIZ-2

 • Pokojninsko zavarovanje
  • starostna pokojnina (pogoji in odmera): (znižanje starostne meje, pokojninska doba brez dokupa, najnižja in najvišja pokojniska osnova)
  • predčasna in delna pokojnina (pogoji in odmera)
  • ponovni vstop v zavarovanje
  • vdovska in družinska pokojnina (pogoji in odmera)
  • usklajevanje pokojnin in drugih prejemkov (vpliv na gmotni položaj upokojencev)
  • letni dodatek
  • dokup dobe
 • Vpliv datuma upokojitve na višino pokojnine
  • ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa
  • malusi pri predčasni pokojnini
  • valorizacijski količniki
  • odmerni odstotek v prehodnem obdobju za ženske
 • Invalidsko zavarovanje
  • pravice iz invalidskega zavarovanja (pogoji in odmera)
  • dodatek za pomoč in postrežbo

3. ZPIZ-2B, ZPIZ-2C, ZPIZ-2D

 • ureditev dvojnega statusa
 • izplačilo 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine
 • vključitev mladih v svet zavoda
 • priznanje zagotovljene pokojnine (500 evrov)
 • usklajevanje najnižje pokojninske osnove

5. Predlog ZPIZ-2E

 • prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje do 31.12.2012 kot pokojninska doba brez dokupa
 • zagotovitev varstva delavcev ob neizpolnjevanju obveznosti delodajalca in sankcioniranje le teh (obveščanje delodajalcev in delavcev, da prispevki niso obračunani)

6. Možne spremembe pokojninskega in invalidskega zavarovanja

 • Bela knjiga – ključne ugotovitve
 • koalicijska pogodba

7. Ostale aktualne zadeve s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja


8. Razprava je v okviru vsakega sklopa


Kdaj


Torek, 20. november 2018, od 9.00 do 14.30.

Cena


178,00 EUR + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popust

 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.
Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007