"Nihče ne ve toliko slabega o nas, kakor mi sami - in nihče kljub temu ne misli tako dobro o nas, kakor mi sami."
Schontan

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 
   
   
   



dr. Nataša Pirc Musar
partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar.

več ->

mag. Rosana Lemut Strle
partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar.

več ->

 
   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

Varstvo osebnih podatkov
po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) za
vzgojno izobraževalne zavode



PROGRAM IZOBRAŽEVANJA


1. del


- mag. Rosana Lemut Strle



Novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov:
 • spremembe glede obsega in načel obdelave osebnih podatkov,

 • zakonitost obdelave osebnih podatkov - na kašnem pravnem temelju lahko obdelujejo podatke vzgojno-izobraževalne institucije (kdaj je pravni temelj zakon, kdaj je lahko pravni temelj privolitev starša...),

 • spremembe glede pravic posameznika (pravica do pozabe – kako se bo to pravico izvajalo v šolah ...),

 • kakšne so naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podakov, ki jo po 25.5. morajo imeti tudi vsi vzgojno izobraževalni zavodi (ali je to lahko kdo od zaposlenih, je bolje poiskati nekoga na trgu strokovnjakov, ima lahko več šol eno pooblaščeno osebo ...),

 • kaj za vzgojno izobraževalne zavode prinaša nov zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

2. del


- dr. Nataša Pirc Musar



 • Spremembe glede temeljnih definicij,

 • spremembe glede dolžnosti upravljavcev (evidence obdelav, pogodbena obdelava osebnih podatkov, kaj vse morajovzgojno izobraževalni zavodi zapisati v politiko zasebnosti oz. informacije za starše...),

 • zavarovanje zbirk osebnih podatkov (tehnični in pravni vidiki),

 • kdaj vvzgojno izobraževalnih zavodih lahko osebne podatke obdelujete na podlagi zakona in kdaj na podlagi osebne privolitve,

 • videonadzor nad učitelji, vzgojitelji in otroki,

 • dostopne pravice do zbirk (kdo in kdaj lahko dostopa do posameznih zbirk),

 • odnos do ločenih staršev,

 • kdaj otrokove pravice prevladajo nad pravicami staršev,

 • kaj vse lahko objavljate na internetu,

 • kako in kdaj lahko omejujete uporabo mobilnih telefonov,

 • ...



Cilj


Na seminarju boste spoznali:
 • novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov,
 • kaj te novosti pomenijo ,
 • kako in do kdaj se moramo na njih pripraviti,
 • konkretne teme, ki so vezane na varstvo osebnih podatkov v vzgojno izobraževalnih zavodih.

Za koga


Seminar je namenjen vsem v vzgojno izobraževalnih zavodih, ki se srečujete z uporabo osebnih podatkov:
 • ravnateljem,
 • učiteljem,
 • vzgojiteljem,
 • strokovnim delavcem,
 • ...

Kdaj


Četrtek, 31. maj 2018, od 9.00 do 13.30.




Cena


198,00 EUR + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popust

 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007