"Nihče ne ve toliko slabega o nas, kakor mi sami - in nihče kljub temu ne misli tako dobro o nas, kakor mi sami."
Schontan

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke.

več ->

 
   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

Kaj morajo o varstvu osebnih podatkov vedeti IT-jevci in katere novosti je prinesla nova Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

z mag. Andrejem Tomšičem,
namestnikom informacijske pooblaščenke
Dobili boste odgovore na vprašanja:

 • Kaj je zbirka osebnih podatkov, kdaj je posameznik določljiv, kaj se šteje za privolitev posameznika?

 • Kdo je upravljavec in kdo pogodbeni obdelovalec in kakšne dolžnosti imata?

 • Ali so IP naslovi, MAC naslovi, hash vrednosti osebni podatki?

 • Ali je dopustno blokirati določena spletna mesta?

 • Po kakšnimi pogoji lahko opravimo dostop do poštne baze zaposlenega?

 • Ali lahko nadzorujemo uporabo interneta pri zaposlenih?

 • Kdaj in kateri logi vsebujejo osebne podatke, kdaj jih je treba brisati?

 • Katere podatke o dostopih do osebnih podatkov moramo beležiti in kako dolgo jih je treba hraniti? Kakšen mora biti nivo sledljivosti?

 • Ali sme direktor zahtevati gesla zaposlenih, vpogled v njihovo pošto ali pregled klicev in obiskanih spletnih strani?

 • Kdaj bo informatik odgovoren za nepravilnosti in kdaj njegov nadrejeni?

 • Kakšne so predpisane sankcije za kršitve?

 • Pod kakšnimi pogoji se lahko odločimo za uporabo storitev računalništva v oblaku?

Predstavljene bodo bistvene novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov:
 • Spremembe glede temeljnih definicij, obsega in načel,

 • Spremembe glede dolžnosti upravljavcev,

 • Spremembe glede pravic posameznika,

 • Pravica do pozabe, omejitve,

 • Pravica do prenosljivosti podatkov (data portability),

 • Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov,

 • Evidenca dejavnosti obdelave (»katalogi«),

 • Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov in predhodno posvetovanje,

 • Pooblaščene osebe za varstvo podatkov,

 • Kodeksi ravnanja in potrjevanje (certificiranje),

 • Obveščanje o varnostnih incidentih,

 • Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije,

 • Pravna sredstva, odgovornost in kazni.
Zakaj


IT strokovnjaki se pri svojem delu srečujejo z osebnimi in komunikacijskimi podatki zaposlenih, z željami vodstva glede nadzora zaposlenih in uvajanja novih tehnologij, aplikacij in sistemov.

Pogosto so stisnjeni med zahteve vodstva, pravnih in kadrovskih služb ter uporabnikov.

Poznavanje določb Splošne uredbe (GDPR), Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter smernic je zato za IT strokovnjake nujno, saj se lahko v nasprotnem znajdejo kot odgovorne osebe za kršitve.

Splošna uredba o varstvo osebnih podatkov (GDPR) se je začela uporabljati 25. maja 2018 in terja marsikatero prilagoditev, na katero morajo biti pripravljeni vodstveni, pravni in IT kadri.

Na seminarju boste izvedeli:
 • katere novosti so prinesla nova pravila,
 • kaj pomenijo za vaše poslovanje in
 • kako se nanje pripraviti in jih izvajati.

Cilj


Cilj seminarja je IT strokovnjakom na zgoščen in razumljiv način predstaviti:
 • pravne vidike,
 • obveznosti in dolžnosti glede varstva osebnih podatkov,
 • primere kršitev s strani informatikov in možne sankcije ter
 • kaj je prinesla nova uredba.

Za koga


Seminar je namenjen zaposlenim iz gospodarstva kot tudi iz javne uprave, in sicer:
 • informatikom,
 • sistemskim administratorjem,
 • programerjem,
 • razvijalcem aplikacij,
 • vodjem informatike,
 • varnostni inženirjem,
 • pooblaščencem za zagotavljanje skladnosti

Kdaj


Torek, 23. oktober 2018, od 12.30 do 15.45.

Cena


178,00 EUR + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popust

 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja? 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007