"Okolje, kjer živimo in delamo, je ogledalo našega obnašanja in naših pričakovanj."
Earl Nightingale

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 Janja Koblar je zaposlena v družbi INTERSEROH d.o.o., kjer je odgovorna za okoljsko zakonodajo na področju ravnanja z odpadki.


več ->

   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

Ravnanje z odpadki v podjetju

vključno z novostmi


PROGRAM IZOBRAŽEVANJA


 • Zakon o varstvu okolja
  • v postopku je sprejem novega ZVO

 • Uredba o odpadkih
  • definicija ter klasificiranje in označevanje odpadkov
  • nevarni odpadki – NUJNO poznavanje zakonodaje ter pravilnega označevanja
  • evidenca odpadkov (nevarni odpadki, >10 t, zaposlenih več kot 10 oseb)
  • načrt gospodarjenja z odpadki (200 kg nevarnih odpadkov, 150 t)
  • poročilo o nastalih odpadkih (5 kg nevarnih odpadkov, 10 t, zaposlenih več kot 10 oseb) ROK do 31. marca 2018

 • Ločevanje odpadkov v praksi – PRAKTIČNI PRIMERI

 • Pridobili boste znanje, kako optimizirati ravnanje z odpadki

 • INŠPEKCIJSKI NADZOR – pozor! Na seminarju boste prejeli praktična znanja, kako se na inšpekcijski nadzor pripraviti in kako se izogniti kazni.Zakaj


Področje ravnanja z odpadki je zelo obsežno in v zadnjem času je bilo sprejetih zelo veliko zakonodajnih sprememb s tega področja.

Vabimo vas, da se udeležite izobraževanja, kjer boste pridobili natančne informacije o pravilnem ravnanju z odpadki.

Poznavanje zakonodaje s področja ravnanja z odpadki je za zaposlene, ki so odgovorni za to področje nujno, saj se lahko v nasprotnem znajdejo kot odgovorne osebe za kršitve.


Cilj


Cilj seminarja je na zgoščen in razumljiv način predstaviti:

 • zakonodajne okvirje vezane na ravnanje z odpadki,
 • obveznosti in dolžnosti glede ravnanja z odpadki,
 • Predstaviti načine vodenja evidenc o odpadkih,
 • pridobitev praktičnega znanja, kako urediti ločeno zbiranje odpadkov,
 • možnost zmanjšanja stroškov,
 • pregled inšpekcijskega vprašalnika.


Za koga


Seminar je namenjen tistim, ki so v podjetjih odgovorni za:

 • ravnanje z odpadki ter
 • vodenje evidenc o odpadkih.

Kdaj


Torek, 6. marec 2018, od 9.00 do 14.00.

Cena


178,00 EUR + DDV in vključuje:

 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popust


 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007