"Nisem potreboval osebnih stražarjev. A vsaj dva visoko usposobljena računovodja sta mi bila nepogrešljiva."
Elvis Presley

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 Maja Dolinar Dubokovič,
davčna svetovalka

več ->


 
   

 

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

Izplačevanje potnih stroškov
v zasebnem in javnem sektorju


vključno z novostmi v letu 2018PROGRAM IZOBRAŽEVANJA


 • Katera je ustrezna višina potnih stroškov z delovnopravnega vidika za zaposlene v gospodarstvu in javnem sektorju (kolektivne pogodbe in notranji akti delodajalca);

 • novosti v letu 2018 v zvezi s povračili stroškov pri začasni napotitvi na delo v tujino (kdaj izplačamo dnevnico, kdaj povračilo prehrane med delom, kdaj stroške prevoza na delo, kdaj kilometrino,…);

 • kako izpolnimo potni nalog (praktični zgledi);

 • v kakšni višini izplačujemo potne stroške skladno z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja;

 • kako uporabljamo Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino;

 • vloga in pomen internega pravilnika o potnih stroških;

 • kako izpolnimo obračun potnih stroškov, katere priloge so obvezne (praktični zgledi);

 • v kakšni višini izplačujemo kilometrino in dnevnice (praktični zgledi);

 • davčna obravnava povračila stroškov za nakup vinjete za privatna vozila;

 • evidenca o uporabi službenih vozil (knjiga voženj);

 • posebnosti pri izplačevanju potnih stroškov študentom, poslovodjem, prokuristom, članom društev…;

 • kdaj in kako obračunavamo bonitete pri službenih vozilih;

 • aktualna pojasnila FURS.
Cenaposeben 25% popust
na ceno


198,00 EUR + DDV

Cena sedaj znaša

148,50 EUR + DDV


in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo v obliki skripte,
 • potrdilo o udeležbi in
 • prigrizke in napitke med odmorom.


Zakaj


Delodajalec je dolžan izplačevati potne stroške svojim zaposlenim skladno z veljavnimi delovnopravnimi akti.

Pa veste, v kakšni višini ste dolžni izplačevati potne stroške vašim zaposlenim? Kaj pa davčni vidik izplačila potnih stroškov – kdaj so le-ti obdavčeni?

Na seminarju bomo obravnavali tudi novosti v zvezi s povračili stroškov pri začasni napotitvi na delo v tujino.

Seminar je zasnovan zelo praktično, tako da bomo na njem obravnavali veliko praktičnih primerov, odgovorili pa bomo tudi na vprašanja iz vaše prakse.

Za koga


Seminar je namenjen:
 • vsem, ki kontrolirate ali izplačujete potne stroške zaposlenim,
 • kot tudi vsem ostalim, ki se ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu seminarja.
Seminar je primeren za zaposlene v gospodarskih družbah, samostojne podjetnike in tudi za javni sektor.

Kdaj


Torek, 16. oktober 2018, od 9.00 do 13.15.Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007