"Najbolj neumni ljudje, ki jih poznam, so tisti, ki vedo vse."
Malcolm Forbes

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 Irena Kamenščak, davčna in pravna svetovalka.


več ->


 
   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

Obračun dohodkov
iz delovnega razmerjaPROGRAM IZOBRAŽEVANJA


1. Splošno – povezava med delovnim pravom, pravom socialne varnosti in dohodnino

2. Prikaz delovno pravnih pravil glede dohodkov iz delovnega razmerja ter pravil obračuna dohodkov
 • plača
  • bruto plača delavca
  • del plače iz delovne uspešnosti
  • del plače iz naslova poslovne uspešnosti
 • bonitete
 • nadomestila plače
 • odpravnine
 • letni dopust in regres za letni dopust
 • povračila stroškov
 • jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči
3. Posebnosti vezane na poslovodne osebe (direktorje, člane uprav)
 • kdo je poslovodna oseba
 • pogodba o zaposlitvi ali pogodba o poslovodenju
 • pogodba o zaposlitvi – davčni vidik
 • pogodba o poslovodenju – davčni vidik
 • povračila stroškov
 • poslovodna oseba - upokojenec
4. Posebnosti vezane na prokuriste
 • kdo je prokurist
 • določitev davčne obravnave dohodka
 • povračila stroškov
 • prokurist - upokojenec
Zakaj


Pri izplačilih dohodkov iz delovnega razmerja in pripravi obračunov povezanih s temi izplačili, se kljub dokaj nespremenljivim zakonodajnim pravilom, še vedno pojavljajo številne dilemekaj pripada delavcu oz. kaj je delavčeva delovno pravna pravica, kako jo je potrebno davčno obravnavati, ali lahko določen dohodek delodajalec izplača neobdavčeno, je potrebno takšen dohodek vseeno poročati FURSu in če da, na kakšen način,...

Če imate tudi vi v povezavi s temi vprašanji še vedno kakšne dileme, če vas skrbi ali obračune pripravljate pravilno ali če bi želeli samo preveriti obstoječe znanje, potem je ta seminar kot nalašč za vas.

Na seminarju se bomo dotaknili tistih vprašanj, ki se v praksi še vedno pogosto zastavljajo.

Za koga


Seminar je namenjen:

 • računovodjem,
 • kadrovikom ter
 • vsem, ki se pri svojem delu srečujejo bodisi z urejanjem delovno pravnega področja v družbi (npr. sklepanje pogodb o zaposlitvi, aneksov k pogodbam), bodisi z urejanjem davčnih vprašanj, povezanih z izplačili opravljenimi zaposlenimi delavci.

Kdaj


Sreda, 28. november 2018, od 9.00 do 14.00.
Cena


178,00 EUR + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • pogostitev.

Popust

 • 10% popust vam priznamo, če ste naš bivši udeleženec,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007