"Zadušen in izgubljen sem, kadar nimam svetlega občutka za napredovanje."
Margaret Fuller

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 mag. Mojca Fon Jager,
septembra 2015 je bila izvoljena za sodnico porotnico na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Od leta 2002 je sodelovala pri pripravi zakonodaje na področju novega plačnega sistema.

Predavateljica odlično pozna način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev in bo podrobno pojasnila predpise v zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred in posebej z ocenjevanjem in načinom seznanitve z oceno.

več ->


 
   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

 • Ali ste preverili pravilnost izvedbe napredovanj v preteklih letih?
 • Ali ste pravilno določili plačo zaposlenim, ki ste jih razporedili na drugo delovno mesto?
 • Ali ste pravilno izvedli zakonodajo v primeru napredovanja po 6 letih in pri tem upoštevali Interventno zakonodajo, ki to obdobje podaljšuje na 8 let.
 • Ali ste pravilno določili plačo na novo zaposlenemu, ki je že delal v javnem sektorju?
Vabimo vas, da odgovore na vsa navedena in nova vprašanja pridobite še pred izvedbo ocenjevanja, ki se začne s 1.1.2018 in še pred izvedbo postopkov napredovanj, da boste lahko popravili morebitne napake pri pravilni določitvi osnovne plače.


Izvedba postopka napredovanj javnih uslužbencev v letu 2018


Javni uslužbenci bodo napredovali tudi v letu 2018.PRAVNE PODLAGE:
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
 • zakonodaja o interventnih ukrepih.


PROGRAM IZOBRAŽEVANJA


 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju s področja napredovanja (ZSPJS)

 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uredba)

 • Odgovori na najbolj pogosta vprašanja glede napredovanj in upoštevanja napredovanj ob:
  • spremembi delovnega mesta,
  • premestitvah,
  • pridobitvi višje izobrazbe,
  • premestitvi na drugo delovno mesto, za katerega je zahtevana enaka, nižja ali višja stopnja izobrazbe

 • Predstavitev metode, ki:
  • pomaga ocenjevalcem lažje ocenjevanje javnih uslužbencev;
  • omogoči ocenjevalcem odlično komunikacijo pri seznanitvi z oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca;
  • povečuje tudi uspešnost delovanja timov.Zakaj


Tudi v letu 2018 bo potrebno izvesti ocenjevanje in seznaniti z oceno okoli 160.000 javnih uslužbencev.

Na podlagi zbranih ocen, bo izvedeno preverjanje izpolnjevanja pogojev vsakega javnega uslužbenca za njegovo napredovanje.

Zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje, bodo na tej podlagi s 1. aprilom 2018 napredovali v višji plačni razred. Pravico do plače pa bodo pridobili na podlagi določb zakona, ki bo določal Interventne ukrepe za zaposlene v javnem sektorju.

Cilj


Spoznali boste:

 • kako na pravilen način izvesti postopke ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na podlagi ZSPJS in Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.

 • Kako je potekala izvedba napredovanj od leta 2008, seveda ob upoštevanju interventnih ukrepov, ki so bili uvedeni že z letom 2011.

 • Kako na pravilen način upoštevati veljavno interventno zakonodajo, ki bo vključevala napredovanja v letu 2018.

 • Kazenske določbe ZSPJS in globe v primeru neizvedbe veljavne zakonodaje na področju napredovanj.
Predstavljeni bodo konkretni primeri in odgovori na naslednja vprašanja:
 • določitev napredovalnega obdobja,
 • ravnanje v primeru pritožbe na oceno,
 • ravnanje v primeru spremembe delovnega mesta ali prehoda na delovno mesto, ki je v višjem, enakem ali nižjem tarifnem razredu in kako v tem primeru upoštevamo napredovanja,
 • potek napredovalnega obdobja in določitev ocene v primeru prehoda k drugemu delodajalcu v javnem sektorju.
Predstavljena bo tudi metoda, ki vam bo v pomoč pri seznanjanju javnih uslužbencev z oceno njihove delovne uspešnosti ter vam bo tudi na splošno pomagala v komunikacij s sodelavci in uporabniki vaših storitev.

Za koga?


Seminar je namenjen:

 • direktorjem javnih zavodov, agencij, skladov,
 • kadrovskim delavcem,
 • poslovnim sekretarjem in tajnicam,
 • vodjem računovodstev in drugim delavcem v računovodstvih proračunskih uporabnikov,
 • vsem javnim uslužbencem, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.

Kdaj


Četrtek, 14. december 2017, od 9.00 do 14.40.
Cena


168,00 EUR + DDV in vključuje:

 • predavanje,
 • strokovno gradivo v obliki skripte,
 • pogostitev in
 • potrdilo o udeležbi.

Popust

 • 10% popust Vam priznamo, če ste naš bivši udeleženec,

 • 20% popust Vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust

20% popusta
za vsakega naslednjega udeleženca

popust

ZA VAS
program prilagodimo vašim željam

popust

E-novice
naročite se na
e-novice.

popust

E - predlog
Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust

Kontakt
Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007