"Nihče ne ve toliko slabega o nas, kakor mi sami - in nihče kljub temu ne misli tako dobro o nas, kakor mi sami."
Schontan

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke.

več ->

 
   

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

Nova splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)
za tržnike

z mag. Andrejem Tomšičem,
namestnikom informacijske pooblaščenke
Ali poznate odgovore na naslednja vprašanja?
 • Kaj je zbirka osebnih podatkov, kdaj je posameznik določljiv, kaj se šteje za privolitev posameznika?
 • Katere so možne pravne podlage za pridobivanje in uporabo osebnih podatkov?
 • Kdo je upravljavec in kdo pogodbeni obdelovalec in kakšne dolžnosti imata?
 • Kako morajo biti evidentirane naše zbirke?
 • Kaj je treba zagotoviti za varnost podatkov, je treba res poročati o kršitvah?
 • Po kakšnimi pogoji je dopustno trženje po e-pošti, po navadni pošti, po telefonu?
 • Kdaj je dopustno profiliranje strank?
 • Ali moramo imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov – kdo je to lahko, kakšne naloge izvaja…?
 • Kako velja uredba za adreme, mailinge, klube zvestobe, trženjske akcije, so-organizacijo promocijskih aktivnosti in druge trženjske akcije?
 • Kakšne pravice imajo posamezniki (odjava, izbris, seznanitev, prenosljivost….), kako jih je treba upoštevati?

Predstavljene bodo bistvene novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov:
 • Spremembe glede temeljnih definicij, obsega in načel
 • Spremembe glede dolžnosti upravljavcev
 • Spremembe glede pravic posameznika
 • Pravica do pozabe, omejitve,
 • Pravica do prenosljivosti podatkov (data portability)
 • Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov
 • Zunanje najemanje storitev – pogodbena obdelava
 • Evidenca dejavnosti obdelave (»katalogi«)
 • Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov in predhodno posvetovanje
 • Pooblaščene osebe za varstvo podatkov
 • Kodeksi ravnanja in potrjevanje (certificiranje)
 • Obveščanje o varnostnih incidentih
 • Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije
 • Pravna sredstva, odgovornost in kazni
Zakaj


Nova Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) je konec maja 2018 prinesla pomembne novosti na področju privolitev oziroma soglasij strank, dopustnosti njihovega profiliranja in avtomatiziranega odločanja.

Novosti so na področju obveščanja posameznikov, politik zasebnosti na spletu, strožja ureditev najemanja zunanjih izvajalcev ter evidentiranja zbirk podatkov, ki se uporabljajo na področju trženja in upravljanja odnosov s kupci.


Cilj


Uredba se je začela uporabljati 25.maja 2018 in terja marsikatero prilagoditev, na katero morajo biti na področju trženja pripravljeni vodstveni in izvedbeni kadri.

Na seminarju boste izvedeli, katere novosti prinašajo nova pravila, kaj pomenijo za vaše poslovanje in kako se nanje pripraviti.

Namen seminarja je zato na zgoščen in razumljiv način predstaviti pravne vidike, obveznosti in dolžnosti glede varstva osebnih podatkov, primere kršitev in možne sankcije ter kaj prinaša nova uredba.

Za koga


Seminar je namenjen:
 • vodjem in zaposlenim v oglaševanju,
 • zaposlenim v PR službah,
 • osebam za stike z javnosti in korporativno komuniciranje,
 • vodjem in zaposlenim v CRM oddelkih in klubih zvestobe,
 • ...

Kdaj


Torek, 25. september 2018, od 12.30 do 15.45.

Cena


178,00 EUR + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popust

 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja? 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007