"Najbolj neumni ljudje, ki jih poznam, so tisti, ki vedo vse."
Malcolm Forbes

Ponudba izobraževanj 

Prijave, naročanje 

Vabimo 

Zavezani uslužnosti 

Kdo smo 

 

 

 

 Maja Dolinar Dubokovič,
davčna svetovalka

več ->


 
 

 

 

popust

Dodatne informacije:
Maja Habjan,

Vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Fax: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si

Posebnosti pri obdavčitvi dobav blaga in storitev z DDV

vključno z novostmiPROGRAM IZOBRAŽEVANJA


 • Pregled domače in tuje zakonodaje s področja DDV,

 • kaj so obdavčene, oproščene in neobdavčljive transakcije,

 • novosti pri obdavčitvi z DDV v letih 2017 in 2019 na podlagi sprememb evropske direktive o DDV in izvedbene uredbe sveta EU (kuponi, storitve, povezane z nepremičninami, telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronsko opravljene storitve),

 • pravila o kraju obdavčitve (kdaj moramo narediti samoobdavčitev),

 • pravilna uporaba obveznih klavzul na računih na konkretnih primerih,

 • posebnosti pri obdavčitvi storitev (splošno pravilo in posebna pravila),

 • promet blaga z EU in tretjimi državami,

 • prodaja blaga na daljavo (meja 35.000 evrov),

 • dobava blaga z montažo,

 • posebnosti pri pravih in nepravih trikotnih poslih,

 • kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri dobavah blaga, storitev, pridobitvah blaga iz EU… (samoobdavčitev),

 • kdaj nastopi pravica do odbitka DDV,

 • na kaj pozabljajo mali davčni zavezanci,

 • kdaj je potrebna registracija ali vračilo DDV v tujini,

 • kam vpišemo posamezne transakcije v davčne evidence: knjigo izdanih računov, knjigo prejetih računov, obrazec DDV-O, rekapitulacijsko poročilo in poročilo o dobavah po 76.a členu (konkretni primeri) ter

 • sodbe sodišča in aktualna pojasnila davčnega organa.Zakaj


V praksi se na področju DDV pojavlja precej vprašanj, tako glede pravilnega izstavljanja računov, obdavčitve dobav blaga in storitev, uvoza, izvoza, dobav blaga znotraj EU ipd.

Ali ste prepričani, kdaj ste dolžni pri prejemu računa narediti samoobdavčitev? Ali veste, katere storitve, ki jih zaračunavate, so obdavčene z DDV in katere ne? Katero obvezno klavzulo morate napisati na račun? Kakšne spremembe pri obdavčitvi storitev podprevoznikov prinaša aktualna sodba sodišča EU?

Na ta in podobna vprašanja boste dobili odgovore na našem seminarju, zato vas toplo vabimo, da se ga udeležite.

Na seminarju bomo obravnavali tudi spremembe evropske direktive o DDV in izvedbene uredbe sveta EU v letih 2017 in 2019.

Seminar je zasnovan zelo praktično, tako da bomo na njem obravnavali veliko praktičnih primerov, odgovorili pa bomo tudi na vprašanja iz vaše prakse.

Za koga?


Seminar je namenjen vsem, ki imate pri svojem delu opravka z obračunavanjem in plačevanjem DDV, kot tudi vsem ostalim, ki se ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu seminarja.

Seminar je primeren za zaposlene v gospodarskih družbah, samostojne podjetnike in tudi za javni sektor.

Kdaj


Sreda, 30. maj 2018, od 9.00 do 14.15.

Cena


178,00 EUR + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popust

 • 10% popust vam priznamo, če ste naš bivši udeleženec,

 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Kje


Strokovni seminar se bo izvajal v Ljubljani, v M hotelu, na Derčevi ulici 4.

Kako do tja?

 
popust


za vsakega naslednjega udeleženca

popust


program prilagodimo vašim željam

popust


naročite se na
e-novice.

popust

Povejte idejo in dobra Vam prinese nagrado

popust


Z veseljem se bomo pogovorili o vasih potrebah!

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj, Vse pravice pridržane, © Copyright 2007