Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

dr. Roman Kunič

Dr. Roman Kunič je po končani srednji gradbeni šoli nadaljeval študij na konstrukcijski smeri gradbene fakultete v Ljubljani. Že kot študenta so ga zanimala znanja iz toplotnih izolacij, sončne energije, pa tudi psihofizični odzivi človeka na toplotno, zvočno in svetlobno okolje.

Študij je končal z diplomsko nalogo o zvočnih izolacijah in kasneje nadaljeval podiplomski študij na gradbeni fakulteti, kjer je kot mladi raziskovalec opravljal eksperimentalne meritve in raziskovanja, ter s članki aktivno sodeloval na kongresih o varčevanju z energijo, sončni energiji in pasivni arhitekturi. V magistrski nalogi je pisal o osenčenju objektov in okolice ter naravni dnevni osvetlitvi notranjih prostorov.

Pred dobrim desetletjem se je izpopolnjeval v znanju ekonomije, menedžmenta in poslovanja na podiplomskem študiju MBA ameriške univerze Clemson v Južni Karolini. Dejaven je v društvih in združenjih. Med drugim je na Uradu za meroslovje in standardizacijo vodil skupino za prevzem standardov za gradbeno fiziko – hidroizolacije. Je aktiven član Inženirske zbornice Slovenija (IZS) in sodeluje na kongresih in predavanjih v zvezi z varčevanjem z energijo, varovanjem okolja in vrednotenjem materialov v življenjskem ciklusu.

Razen krajše prekinitve je bil vedno zaposlen v industriji gradbenih izolacij. Zavzemal se je za ozaveščanje načrtovalcev, projektantov, vgrajevalcev in drugih uporabnikov. Vedno so ga zanimali znanja in napredki v varčevanju z energijo ter razvoj novih, zanesljivejših in učinkovitejših materialov. Svoja pridobljena znanja je med drugim uporabljal pri vodilnem proizvajalcu izolacijskih izdelkov FRAGMAT, kjer je bil zadolžen za razvoj in inovacije materialov ter sistemov.

Danes pa je dejaven s prenosom znanja, izkušenj in tehničnih aplikacij v projektantsko in izvajalsko prakso.

Zaposlen je na Gradbeni fakulteti v Ljubljani.