Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Predavatelji na usposabljanju

Dr. Marija Klopčič,

Petra Rozman, mag. inž. zoot.. Že od malih jo vesli delo z živalmi, še posebej s kravami. Študij 2. bolonjske stopnje Znanosti o živalih na Biotehniški fakulteti je zaključila v letu 2014. Takoj se je zaposlila kot skupinovodja v živinoreji v kmetijskem podjetju KŽK kmetijstvo d.o.o. na posestvu Cerklje, kjer vodi čredo 180 črnobelih krav molznic s pripadajočo mlado živino.

Praktične izkušnje v govedoreji si poleg dela v službi nabira še na domači kmetiji, kjer redijo krave molznice črnobele pasme in dosegajo vrhunske rezultate mlečnosti. Udeležuje se številnih strokovnih izobraževanj in ekskurzij, najbolj prepoznavna pa je zagotovo med mladimi rejci, saj je med prvimi v Sloveniji pridobila certifikat za pripravo in vodenje živali na razstavah. S tem znanjem je vodila pripravo slovenskih živali na številnih lokalnih, državnih in evropskih razstavah.

Primož Muri, dr. vet. med.

Rodil se je in še vedno živi na gorski kmetiji na Jezerskem.

Diplomiral je leta 1999 na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Že tekom študija je nekajkrat odšel na praktično izpopolnjevanje na več klinik v Avstriji, v okviru študijske izmenjave je bil na enomesečnem izobraževanju na Veterinarski fakulteti v Budimpešti ter nato še tri mesece na Colorado State University v ZDA, kjer se je predvsem praktično izpopolnjeval.

Po študiju se je leta 2000 kot terenski živinozdravnik zaposlil v Veterinarski praksi Tenetiše d.o.o., kjer je zaposlen še danes.

Ves ta čas se večinoma ukvarja z zdravstvenim varstvom in reprodukcijo govedi.
Leta 1997 je bil eden od ustanoviteljev in nato 17 let predsednik Društva rejcev ovc jezersko- solčavske pasme; med drugim so leta 2000 uspeli na razpisu Interreg – Phare CBC s projektom »Oživitev reje jezersko solčavske ovce v avtohtonem območju«, v okviru katerega so vzpostavili testni center za plemenske ovne jezersko solčavske pasme.

V študijskem letu 2017/2018 je bil na Biotehniškem centru Naklo imenovan v predavatelja, kjer predava Zdravstveno varstvo domačih živali.

Zadnje štiri mandate je tudi občinski svetnik v občini Jezersko.

Sem poročen in oče petih otrok.

Miran Ačko je rojen leta 1968 v Mariboru. Mladost je preživel na hribovski kmetiji na Pohorju. Leta 1994 je diplomiral na Veterinarski fakulteti v Ljubljani in se zaposlil na Veterinarski bolnici Slovenska Bistrica. Od leta 2004 opravlja funkcijo direktorja Veterinarske bolnice Slovenska Bistrica. Strokovno se vso delovno dobo ukvarja z zdravstvenim varstvom goved in je specialist zdravstvenega varstva in reprodukcije goved.

Miran Ačko je bil dva mandata predsednik Sekcije veterinarjev praktikov pri Veterinarski zbornici Slovenije. Še vedno je član upravnega odbora Veterinarske zbornice Slovenije.

Klemen Matk, inž. kmet., kmetuje na gozdarsko živinorejski kmetiji, na višini 1165 metri nad morjem. Dedno posest je od očeta prejel leta 2009.

Devetnajst let imajo certifikat ekološke pridelave. Pridelano tržijo doma gostom, ki si želijo oddiha, na njihovi domačiji.

Vzrejajo avtohtone slovenske pasme domačih živali, krave cike, jezersko solčavske ovce, krško poljske prašiče, koze in čebele.