Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Pogoj za udeležbo na strokovnem srečanju Socialne vsebine – dobre prakse bivalnih enot za starejše na kmetijah

Na strokovnem srečanju se nam lahko pridružijo:

  • fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev kot:
    • nosilec kmetijskega gospodarstva,
    • namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva,
    • člani kmetije;

  • zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirana za kmetijsko dejavnost in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.