Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Pogoj za udeležbo na strokovnem srečanju Mentorske kmetije

Na strokovnem srečanju se nam lahko pridružijo:

  • fizične osebe, stare do vključno 40 let, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev kot:
    • nosilci kmetijskih gospodarstev,
    • namestniki kmetijskih gospodarstev ali
    • člani kmetije in
    • zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost.

  • fizične osebe, ki jim je bila z odločbo dodeljena podpora iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.