Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Varstvo osebnih podatkov ter upravljanje in arhiviranje dokumentacije v zdravstvu

Kdaj:

Cena:

Predavatelja:

trenutno ni razpisanega termina

178 € + DDV

dr. Nataša Pirc Musar, dr. Vladimir Žumer

Kdaj: trenutno ni razpisanega termina

Cena: 178 € + DDV

Predavatelja: dr. Nataša Pirc Musar, dr. Vladimir Žumer

1. Ozavestiti vse zdravstvene delavce o pomenu varovanja zasebosti in osebnih podatkov pacientov

2. Vsak izvajalec zdravstvene storitve se mora zavedati, da je načelo zaupnosti med zdravstvenim osebjem in pacienti zgrajeno na varovanju poklicne skrivnosti, katere glavnina so prav osebni podatki.
Zakon o varstvu osebnih podatkov nam daje ključne napotke, kako doseči, da bo to zaupanje na trdnih temeljih.

3. Z informacijsko tehnologijo moramo obvladovati vso papirno, analogno in digitalno poslovno ter zdravstveno dokumentacijo.
Ta pa zahteva, da ima zavod ustrezno informacijsko tehnologijo, vključno s klasifikacijskim načrtom za razvrščanje po vsebini z roki hrambe.
Strokovni seminar udeležencem daje napotke, vzorce in znanje za obvladovanje zdravstvene dokumentacije.

4. Prejeto, lastno in izhodno dokumentacijo moramo hraniti oziroma arhivirati v skladu z roki hrambe.
Vse več dokumentacije prejemamo ustvarjamo in odpošiljamo v digitalni obliki, zato je čas, da zagotovimo tudi varno, zanesljivo in verodostojno e-hrambo v digitalni obliki. Še zlasti to velja za zdravstveno (kartone pacientov, itd.), laboratorijsko ter diagnostično dokumentacijo (izvide, itd.). Tudi v tej vsebini se bodo udeleženci izpopolnili.
I. Varstvo osebnih podatkov v zdravstvu
– dr. Nataša PIRC MUSAR
 • zavarovanje zbirk osebnih podatkov (data security),
 • načelo sledljivosti vpogledov v baze podatkov in ostala načela obdelave osebnih podatkov,
 • dostopne pravice,
 • kdo je “lastnik” zdravstvene dokumentacije, izvajalec zdravstvene storitve ali pacient?,
 • pravica do vpogleda v pacientovo dokumentacijo

II. Upravljanje in arhiviranje zdravstvene dokumentacije
– dr. Vladimir ŽUMER
 • predpisi, ki določajo upravljanje in arhiviranje dokumentacije zdravstvenih zavodov
  • NOVOSTZakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje podatke o zdravljenju pacientov;
 • postopki klasičnega in elektronskega pisarniškega poslovanja in arhiviranja dokumentacije;
 • informacijski sistem za upravljanje dokumentacije v javnih zavodih s področja zdravstva;
 • enotni klasifikacijski načrt za razvrščanje poslovne in zdravstvene dokumentacije zdravstvenih zavodov s primeri dobre prakse (UKC Ljubljana)
  • NOVA VERZIJAEnotnega klasifikacijskega načrta za zdravstvene zavode;
 • roki hranjenja dokumentacije;
 • varna, zanesljiva in verodostojna hramba zdravstvene dokumentacije v digitalni obliki, vključno z e-kartoni pacientov;
 • izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva, ko potečejo roki hranjenja in potrebe poslovanja ali po opravljeni pretvorbi (skeniranju) v digitalno obliko;
 • odbiranje arhivskega gradiva podjetij, ki ima trajen pomen za zgodovino, znanost in kulturo ali trajni pravni interes
Seminar je namenjen:
 • predstavnikom zdravstvenih zavodov (uprave in notranjih organizacijskih enot iz temeljne zdravstvene dejavnosti) javnega in zasebnega sektorja;
  • zdravnikom,
  • medicinskim tehnikom,
  • zdravstvenim administratorjem,
  in vsem,
 • ki se pri svojem delu dnevno srečujejo z vprašanji varstva osebnih in zdravstvenih podatkov pacientov ter dokumentacijo v zdravstvenih zavodih.
Kdaj

Trenutno ni razpisanega termina.
Cena

178 € + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popusti
 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,
 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Maja Habjan, vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Faks: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si