Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

mag. Mojca Fon Jager

Mag. Mojca Fon Jager, univerzitetna diplomirana sociologinja in magistra znanosti s področja kadrovskega managementa, izvajalka seminarjev o plačnem sistemu v javnem sektorju, še posebej s področja napredovanja javnih uslužbencev.

Od leta 2002 je sodelovala pri pripravi zakonodaje na področju novega plačnega sistema. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je bil sprejet v letu 2002, uporabljati pa se je začel z obračunom avgustovske plače v letu 2008, po šestih letih pogajanj in usklajevanj s socialnimi partnerji.

Predavateljica odlično pozna način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev.

Septembra 2015 je bila izvoljena za sodnico porotnico na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.