Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Maruša Hauptman

Maruša Hauptman, univerzitetna diplomirana ekonomistka in pooblaščena revizorka, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija d.o.o.. Vodila in izvajala je številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, zavarovalništva in energetike. V zadnjih letih je večkrat sodelovala pri posebnih revizijah velikih delniških družb, ki so bile opravljene po sklepu skupščine in opravljala forenzične preglede v zvezi s prevarami, ki so se zgodile v srednjih in manjših podjetjih. Prav tako je izvajala vrsto finančnih skrbnih pregledov družb s področja zavarovalništva, trgovine in industrije tako v Sloveniji kot v tujini. Je članica ameriškega združenja preiskovalcev prevar ACFE, kjer je pridobila licenco CFE, prav tako pa je kot pooblaščena revizorka članica Slovenskega inštituta za revizijo. Ima certifikat IFRS pri ACCA spodročja Mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Je soavtorica slovenskega dela knjige Interpretacija poslovnih poročil in računovodskih izkazov, prav tako pa redno predava na seminarjih s področja računovodstva ter računovodskih standardov.