Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Ljuba Nahtigal

Ljuba Nahtigal ima več kot 35 let delovnih izkušenj na področju nepremičnin, evidentiranja nepremičnin, projektiranja,  graditve objektov,  prostorskega načrtovanja, dela na področju regulacije in zakonodaje, ki ureja posredovanje v prometu z nepremičninami.

Na Ministrstvu za okolje in prostor je kot Podsekretarka in Svetovalka vlade vodila in bila odgovorna za vzpostavitev  javno dostopne evidence o transakcijskih cenah nepremičnin, strokovnih izpitov, preverjanja znanj in licenciranje več kot 1000 posrednikov v prometu z nepremičninami, na nivoju države.

Kot Pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin je vodila dela na področju ocenjevanja  vrednosti okoli 2000 nepremičninskih projektov, stanovanjskih in poslovnih nepremičnin za namen posojilnih odločitev za bančne institucije, za pravne osebe za namen računovodskega poročanja, za državne institucije (Ministrstvo za infrastrukturo, DRI, DARS, FURS) in lokalne skupnosti, v stečajnih in likvidacijskih postopkih, nedokončanih investicijskih projektih gradnje za trg Vegrad d.d., Stavbenik d.d., Primorje d.d., za potrebe sodišč  in drugo.  Izkušnje z delom na področju bančništva, financiranja nepremičnin in upravljanja tveganj  je dalje pridobivala v bančnih institucijah.

Kot Upravljalec tveganj, v mednarodni bančni instituciji, skrbi za politiko zavarovanj, pregled, notranjo kontrolo in spremljanje vrednosti portfelja zavarovanj na nepremičninah banke, kjer je med drugim aktivno vključena v razvojni Podnebni  ESG projekt  in implementacijo, ki določa Okoljska, Socialna in Upravljavska merila za  družbeno ozaveščeno vlaganje, preverjanje financiranja in potencialnih naložb s ciljem  trajnostnega razvoja, za območje Slovenije.