Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Izplačila dohodkov nerezidentom

Kdaj:

Cena:

Predavateljica:

trenutno ni razpisanega termina

178 € + DDV

Irena Kamenščak

Kdaj:

Cena:

Predavateljica:

Kdaj: trenutno ni razpisanega termina

Cena: 178 € + DDV

Predavateljica: Irena Kamenščak

Na seminarju bomo predstavili nekaj splošnih pravil, ki se navezujejo na obdavčitev dohodkov fizičnim osebam – nerezidentom, nato pa bomo po posameznih, najbolj tipičnih vrstah dohodkov, ki se običajno izplačujejo nerezidentom, preverili na kaj vse je potrebno paziti pri obdavčitvi z dohodnino in pri obračunavanju in plačevanju prispevkov za socialno varnost ter prikazali praktične primere priprave obračunov različnih vrst dohodkov ter priprave REK obrazcev za njihovo poročanje.

Na koncu pa bomo obravnavali nekaj praktičnih primerov obravnave izplačil / plačil nerezidentom.
Se pri poslovanju srečujete z izplačili, opravljenimi fizičnim osebam, ki niso slovenski davčni rezidenti?

Se vam pojavljajo dileme, kako v takšnih primerih pravilno obračunati in plačati akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost ter kako pravilno opraviti poročanje na FURS?

Če je temu tako, potem bo ta seminar kot nalašč za vas.
1. Uvodoma o nerezidentih:
 • kdo se šteje za nerezidenta
 • obdavčitev njihovih dohodkov po Zakonu o dohodnini
 • osnove mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
 • pravila glede uporabe slovenske davčne številke

2. Dohodki izplačani nerezidentom v delovnem razmerju pri slovenskem delodajalcu:
 • kaj določa Zakon o dohodnini glede obdavčitve
 • na kaj je potrebno paziti pri obveznih socialnih zavarovanjih
 • pravila mednarodne konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
 • pravila glede izogibanja dvojni obdavčitvi,
 • možnost uporabe KIDO postopkov …
 • prikaz obračuna plače nerezidenta in poročanje na REK obrazcu

3. Avtorski honorarji, podjemne pogodbe:
 • kaj določa Zakon o dohodnini o obdavčitvi dohodkov izplačanih nerezidentom na tej podlagi
 • pravila glede socialnih zavarovanj in prispevkov za socialno varnost
 • konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
 • pravila glede obdavčevanja dohodka
 • možnost uporabe KIDO postopkov
 • prikazi obračunov dohodkov in njihovo poročanje na REK obrazcih

 4. Direktorji in prokuristi:
 • nerezident je imenovan za direktorja / prokurista družbe
 • vidik obdavčitve izplačanih dohodkov na podlagi pogodbe o prokuri / o poslovodenju
 • uporaba pravil mednarodne konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
 • kateri členi so pomembni in kako se uporabijo
 • možnost uporabe KIDO postopkov
 • prikaz obračuna dohodka prokuristu / poslovodni osebi in poročanje na REK obrazcu                              

5. Obravnava konkretnih primerov:

1. primer:
 • Davčni rezident Velike Britanije se z družino preseli v Slovenijo zaradi zaposlitve pri slovenski družbi. Zaposlitev bo predvidoma trajala 5 let, obstaja možnost podaljšanja.
 • Slovenski delodajalec bi mo rad nudil zasebno uporabo avtomobila in plačal stanovanje ter stroške povezane z njim. Kril bi tudi zasebni vrtec za otroka.
 • V Sloveniji bi prejel plačo na podlagi pogodbe o zaposlitvi v višini 5.000 EUR bruto mesečno. Enkrat letno bi lahko prejel tudi nagrado za svoje delo.
 • V Veliki Britaniji bi ohranil hišo, ki bi jo v času svoje odsotnosti oddal v  najem in prejemal mesečno najemnino v višini 1.500 EUR.
Na kaj je potrebno paziti pri obravnavi takšnega primera – dohodnina, prispevki za socialno varnost, poročanje na REK obrazcih?

2. primer:
 • Davčni rezident Avstrije ima sklenjeno delovno razmerje v avstrijsko družbo.
 • Hkrati je bil imenovan za direktorja družbe v Sloveniji, ki je v 100 % lasti avstrijske družbe, v kateri je zaposlen. Funkcijo direktorja bo opravljal na podlagi pogodbe o poslovodenju, delovno razmerje pa bo ohranil v Avstriji.
 • Na podlagi pogodbe o poslovodenju ne bo prejemal nobenega plačila od slovenske družbe.
 • Avstrijska družba bo del njegove plače 2-krat letno zaračunala slovenski družbi za opravljanje poslovodne funkcije.
 • V času opravljanja poslovodne funkcije bo avstrijski davčni rezident še naprej živel v Avstriji, tam bo tudi njegova družina. Zaradi opravljanja poslovodne funkcije v slovenski družbi pa bo cca. 1 dan na teden prisoten v Sloveniji.
Na kaj je potrebno paziti pri obravnavi takšnega primera – dohodnina, prispevki za socialno varnost, poročanje na REK obrazcih?

3. primer:
 • Davčni rezident Italije ima sklenjeno delovno razmerje z Italijansko družbo.
 • Na podlagi te pogodbe o zaposlitvi svoje delo redno opravlja v Sloveniji – njegovo delovno mesto je dejansko v Sloveniji.
 • Ker živi blizu meje se dnevno vrača v Italijo, kjer stalno prebiva tudi njegova družina.
Na kaj je potrebno paziti pri obravnavi takšnega primera – dohodnina, prispevki za socialno varnost, poročanje na REK obrazcih?
Izobraževanje je namenjeno:
 • računovodskim delavcem,
 • kadrovnikom in
 • vsem, ki se pri delu srečujejo z opisano tematiko.
Kdaj

Trenutno ni razpisanega termina.
Cena

178 € + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popusti
 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,
 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Maja Habjan, vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Faks: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si