Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Igor Antauer

Igor Antauer, generalni sekretar Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ.
Diplomiral na Univerzi v Ljubljani na Pravni fakulteti in začel svojo poslovno pot v državni upravi (statistika, obramba), nadaljeval kariero v komunalni sferi v Ljubljani in kasneje postal lastnik in direktor malega svetovalnega podjetja s specializacijo svetovanja malim in srednjim podjetjem, ki ga je vodil 17 let. V tem času je bil tudi upravitelj prisilnih poravnav in stečajev, senator večjih podjetij ter mednarodni ekspert za evropsko komisijo, Evropsko agencijo za prestrukturiranje, Svetovno banko, OVSE in OHR-BIH (BIH, Kosovo, Srbija, Makedonija, Kazahstan).V svojem delovanju se je ukvarjal tudi z aktivno politiko zaposlovanja, pospeševanjem samozaposlovanja ter razvojem malega gospodarstva. Več kot 20 let predava v različnih izobraževalnih procesih.

Je član odbora Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, član Svetovalnega telesa EK za varnost in zdravje pri delu, namestnik člana EUROFOUND, namestnik člana Svetovalnega telesa ED za delavce migrante, večkratni udeleženec skupščin MOD, član skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, namestnik člana ESS, namestnik člana Statističnega sveta RS, član Nacionalne mreže za varnost in zdravje pri delu.