Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) za računovodje

Kdaj:

Cena:

Predavatelj:

trenutno ni razpisanega termina

178 € + DDV

mag. Andrej Tomšič

Kdaj:

Cena:

Predavatelj:

Kdaj: trenutno ni razpisanega termina

Cena: 178 € + DDV

Predavatelj: mag. Andrej Tomšič

Splošna uredba (EU) 2016/679 o varstvu osebnih podatkov je poenotila varstvo osebnih podatkov v EU, ki ga pri nas ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Reforma za upravljavce osebnih podatkov in posameznike prinaša precej novosti. Uredba se je začela uporabljati v celotni EU 25. maja 2018.
Na seminarju bodo predstavljene novosti, ki jih je prinesla nova uredba, kaj ostaja isto in kako zahteve GDPR upoštevati pri svojem delu.

Poseben poudarek bo namenjen notranjim in zunanjim računovodskim službam oziroma servisom.
1. Novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
 • Spremembe glede temeljnih definicij, obsega in načel
  • Katere osebne podatke vodijo računovodske službe?
  • Katere zbirke osebnih podatkov varovati?
  • Posebna opozorila glede pravnih podlag, razlike med pogodbeno podlago in privolitvijo zaposlenih.
  • Kdaj je dopustna privolitev zaposlenih in kdaj ne?
  • Kako ravnati s podatki o uporabi službenih sredstev s strani zaposlenih?

 • Spremembe glede dolžnosti upravljavcev in obdelovalcev
  • Evidentiranje dejavnosti obdelave (»katalogi«)
  • Računovodski servisi kot pogodbeni obdelovalci

 • Spremembe glede pravic posameznika
  • Pravica do dostopa do podatkov, pozabe, omejitve, izbrisa in prenosljivosti podatkov

 • Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov

 • Varnostni ukrepi na računovodskem področju

 • Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov

 • Pooblaščene osebe za varstvo podatkov
  • Kdo je to lahko in kdo ne, kakšne so njegove naloge v praksi…?

 • Kodeksi ravnanja in potrjevanje (certificiranje)

 • Pravna sredstva, odgovornost in kazni

2. Odprta vprašanja in odgovori
Seminar je namenjen:
 • vodjem in zaposlenim v računovodstvu,
 • računovodskim servisom ter
 • ponudnikom programskih računovodskih storitev.
Kdaj

Trenutno ni razpisanega termina.
Cena

178 € + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popusti
 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,
 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Maja Habjan, vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Faks: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si