Pokličite nas: +386 (0)590 500 30

Pišite nam: info@monotro.si

Delo s kadri – predpisi in postopki

Kdaj:

Cena:

Predavatelj:

trenutno ni razpisanega termina

178 € + DDV

Tomaž Bernik

Kdaj: trenutno ni razpisanega termina

Cena: 178 € + DDV

Predavatelj: Tomaž Bernik

Opravljanje kadrovske funkcije ureja kar nekaj zakonov in predpisov, pa tudi delodajalec mora imeti sprejete interne akte.

Zakon o delovnih razmerjih ureja postopke zaposlovanja, pravice in obveznosti v času trajanja delovnega razmerja in postopke ob prenehanju pogodb o zaposlitvi.

Netipične oblike dela, ki ne pomenijo zaposlitve pa so urejene v drugih zakonih, vodenje evidenc zopet v posebnem zakonu.

Pregled in poznavanje predpisov, ki nalagajo delodajalcu obveznosti glede zakonitega opravljanja kadrovske funkcije so pomembni za učinkovito in uspešno delo s kadri.

Spoznali boste celovit pregled predpisov za organizacijo kadrovskega dela in pridobili informacije za celovit pregled vaše obstoječe interne delovnopravne ureditve v relaciji do predpisov.

Obravnavali bomo postopke od iskanja delavca, zaposlitev in oblike pogodb, pravice in obveznosti v obdobju trajanja zaposlitve do postopkov prenehanja zaposlitve.
Seznanili se boste z evidencami, ki jih mora voditi delodajalec in internimi akti delodajalca.

Z informacijami in spoznanji iz seminarja boste hitreje in uspešneje izvajali kadrovske postopke in lažje uredili dokumentacijo, ki je lahko predmet inšpekcijskega pregleda in zakonitosti delovanja kadrovske funkcije.

  • Predpisi, ki določajo arhiviranje kadrovskih evidenc in druge kadrovske dokumentacije
  • Klasično papirno arhiviranje
  • Elektronsko arhiviranje v digitalni obliki
  • Postopki in pogoji varne ter zanesljive e-hrambe v skladu z novim arhivskim zakonom
  • Razvrščanje kadrovske dokumentacije v klasifikacijskih načrtih
  • Roki hranjenja kadrovske dokumentacije
  • Izločanje oziroma uničevanje dokumentacije po preteku rokov hranjenja
 • Odbiranje kadrovskega arhivskega gradiva, ki ima trajen pomen za zgodovino, znanost ali kulturo in trajni pravni interes delavcev

Seminar je namenjen vsem, ki opravljajo kadrovsko funkcijo in se pri svojem delu srečujejo z obravnavanimi vsebinami, torej:

 • podjetnikom,
 • direktorjem,
 • kadrovikom,
 • računovodjem,
 • samostojnim pravnim svetovalcem,
 • vodjem splošnih služb,
 • odgovornim za zaposlovanje in
 • še posebej malim in srednjim podjetjem, kjer opravljajo kadrovsko funkcijo osebe, ki opravljajo tudi drugo delo.
Kdaj

Trenutno ni razpisanega termina.
Cena

178 € + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • prigrizke in napitke med odmorom.

Popusti
 • 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,
 • 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.

Maja Habjan, vodja projektov

Tel.: +386(0)590 500 30
Faks: +386(0)590 500 31
E-pošta: maja.habjan@monotro.si